Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 23.9.2020

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport över byggandet av och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik samt budgetprognoser för skötsel-, förvaltnings- och finansieringsvederlagen. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör presenterade företagets profil för styrelsen. Bolaget berättar öppet för alla intressenter och involverade aktörer om byggarbetet och om verksamheten på metroavsnittet som redan har öppnats för trafik. Allmänheten har en positiv bild av företaget och allt fler journalister är intresserade av hur byggarbetet fortskrider.

Nästa styrelsemöte hålls 21.10.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392