Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 18.6.2020

Styrelsen godkände förslaget om rälstransporter i samband med västmetrons överbyggnadsentreprenad. Rälsarna till avsnittet Mattby–Stensvik transporteras från Nordsjö längs den befintliga metrotunneln till Mattby för installation. Rälsavsnitten är 120 meter långa och därför är det enda sättet att transportera dem genom metrotunneln nattetid.

Styrelsen godkände förslaget om cykelparkeringar till Esbovikens station.

Styrelsen godkände ramavtalsupphandlingen av experttjänster. Upphandlingen genomfördes som offentligt inköp.

Styrelsen godkände en justering av byggtjänsternas innehåll samt pristaket för avsnittet Mattby–Stensvik.

En statusrapport över byggandet av avsnittet mellan Mattby och Stensvik samt kostnadsuppföljningen presenterades för styrelsen med hjälp av situationsrummets vyer. Byggarbetet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

En situationsrapport över driftsättningsplaneringen för avsnittet Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Nästa styrelsemöte hålls 27.8.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392