Björkholmens golvrenovering fortskrider som planerat

Den 1.6.2020 inleddes en renovering av golvytorna på Björkholmens metrostation. Rivningen av det gamla golvet var nästintill slutförd till midsommar och renoveringen fortskrider enligt den planerade tidtabellen. Till en del har även arbete med grundkonstruktionen utförts parallellt med rivningsarbetet. Grundarbetet fortsatte över midsommaren och kommer under de närmaste veckorna att ske växelvis med läggning av mosaikbetongplattor. Byggplatsområdet har avskärmats från metrotrafiken och påverkar inte den förbipasserande metrotrafiken. Renoveringsarbetet medför inte heller några betydande störningar för de boende i området.

Fram till midsommar hade merparten av stationens mosaikbetonggolv rivits. Arbetet fortsätter nu med grundarbeten och därefter installeras nya golvplattor.

I slutet av juni påbörjas arbetet med att lägga nya golvplattor. Plattorna levereras till Björkholmens station under denna vecka. Efter att plattorna har installerats avslutas projektet med slutförande arbeten, städning och nedmontering av byggplatsen innan stationen öppnas för passagerarna igen i augusti.

Golvrenoveringen på Björkholmens station pågår fram till 5.8.

Länsimetro Oy renoverar plattformsgolvet på Björkholmens metrostation sommaren 2020 på grund av sprickor som upptäckts i golvets mosaikbetong. Arbetet utförs av SRV Rakennus Oy. Björkholmens station är stängd medan renoveringen pågår, 1.6–5.8.2020, vilket innebär att tågen inte stannar på stationen och stationens ingång är stängd. Information om hur arbetet fortskrider kommer att läggas upp på stationens sidor.

Mer information om alternativa trafikförbindelser: hsl.fi/koivusaari2020

HRT ansvarar för informationen om alternativa trafikförbindelser. Ersättande förbindelser i området är busslinjerna 20 och 104. Mer information finns på hsl.fi/koivusaari2020 och återfinns även i Reseplaneraren.

Mer information om golvrenoveringen

Renovering av Björkholmens metrostation, byggplatsens 24/7-journummer: 044 980 4326

Projektledare Reima Liikamaa, reima.liikamaa@srv.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700