Rivning av arbetsplatsbas och återställande av område

De byggnadstekniska arbeten som återstår efter entreprenaden på Björkholmen sker ovan jord på arbetsplatsbasen och i dess närhet. Vid mynningen till Kopparsundsgrändens arbetstunnel utförs platsgjutningsarbeten. Dessutom utförs ny linjeföring av den lättrafikled som leder till Hanaholmsstranden.

I början av oktober börjar byggandet av lättrafikleden och de sista vatten- och avloppsanslutningsarbetena vid Kopparsundsgrändens början. I de arbetsskeden som pågår under veckorna 40–43 ingår mycket tung trafik. De återstående arbetsskedena kan tillfälligt orsaka avvikelser i trafikarrangemangen.

SRV Rakennus blir klar med sina arbete till mitten av november.

Ytterligare information:
SRV Rakennus Ab, 24/7 jourtelefon 040 631 3838
Reima Liikamaa, platschef 040 842 8368
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700