Länsimetro Oy:s bolagsstämma och styrelse, beslutssammanfattning den 23 maj 2017

Länsimetro Oy:s bolagsstämma hölls den 23 maj kl. 13.00–13.55 i Hagalund i Esbo. Bolagsstämman godkände bokslutet och revisionsberättelsen för 2016. Bolagsstämman beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Efter bolagsstämman kl. 14 behandlade Länsimetros styrelse på sitt möte tidsschemat för idrifttagningen av västmetrons första etapp Gräsviken–Mattby. Samprovdriften har blivit klar på sträckan Drumsö–Ängskulla. Två test återstår i Mattby. Testkörningarna av västmetron har slutförts. I juni börjar myndighetsgranskningarna. Metrotrafiken kan i enlighet med den tidigare planen börja i september. HRT fattar beslut om när trafiken börjar och när övergången till anslutningstrafik sker. En kostnadsprognos för sträckan Gräsviken–Mattby presenterades för styrelsen.

Styrelsen godkände slutredogörelsen och kostnadsfördelningen mellan Idrottsparkens metrostation och Bågparkens parkeringsanläggning.

Styrelsen godkände ett förslag om genomförande av en släckningsväg under västmetrons andra skede i samband med Finno station på det sätt som Västra Nylands räddningsverk förutsätter. I projektplanen från 2012 har ingen släckningsväg specificerats. Kostnaderna för släckningsvägen uppgår till 1 092 837 euro.

Verkställande direktören fick fullmakt att konkurrensutsätta och lyfta ett lån på 50 miljoner euro i den bank som lämnat den bästa offerten och att underteckna de handlingar som hänför sig till lånelyftet för etappen Mattby–Stensvik. Dessutom fick verkställande direktören fullmakt att lyfta ett lån på högst 53 miljoner euro för etappen Gräsviken–Mattby i den bank som lämnat den bästa offerten och att underteckna de handlingar som hänför sig till lånet.

Nästa möte hålls den 12 juni.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392