Grävarbeten på Övergårdsvägen veckorna 9–10 – bara en körfil öppen

I början av mars 2021, veckorna 9–10, utförs grävarbeten i samband med reparation av avloppsrör vid teknikschaktet för Sökö metrostation på Övergårdsvägen. Grävarbetena förutsätter avvikande trafikarrangemang vid schaktet på Övergårdsvägen. Endast en körfil är öppen medan arbetet pågår. Adressen till teknikschaktet är Övergårdsvägen 30.

Teknikschaktet på Övergårdsvägen fungerar som rökevakuerings-, tryckutjämnings- och ventilationsschakt för Sökö station. Schaktbyggnadens höjd beror på att man tagit hänsyn till eventuellt framtida byggande i området. Då måste schaktbyggnaden på grund av bland annat rökevakueringen vara högre än andra byggnader. I slutet av byggfasen kommer schaktets konstruktioner att anpassas för att smälta in i omgivningen.

Ilmakuvassa Soukasta näkyy Länsimetron Soukan metroasemaan kuuluva Yläkartanontien tekniikkakuilu.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700