Gång- och cykelleden vid Sököleden öppnas för trafik i oktober

Den kombinerade gångbanan och cykelvägen som byggts vid Sököleden öppnas för trafik den 1 oktober 2021. Gång- och cykelleden byggdes som en del av landskapsarbetena på metrons byggplatsområde vid Sököleden som pågick under våren och sommaren. Under byggfasen har byggarbetarna färdats till byggplatsen via servicetunneln och utrymningsschaktet, och därför har gång- och cykelleden av säkerhetsskäl inte kunnat tas i bruk tidigare.

Gång- och cykelleden byggdes som en del av landskapsarbetena på metrons byggplatsområde vid Sököleden som pågick under våren och sommaren. Flygbild från Sököleden maj 2021. Foto: Iiro Mikola, Optivision Oy.

Vid Sököleden finns en servicetunnel och ett utrymningsschakt för metron. När metron blir klar kommer Sököledens servicetunnel att nyttjas sporadiskt i samband med underhållsarbeten på Sökö station. Utrymningsschaktet behövs för metrons säkerhet. Via schaktet kan passagerarna ta sig ut ur metrotunneln i händelse av en nödsituation. Metroavsnittet Mattby–Stensvik har nio utrymningsschakt.

Västmetrons avsnitt från Mattby till Stensvik befinner sig nu i testfasen. Under hösten och vintern utförs scenariotester, där man testar att hela stationens samt de intilliggande stationernas och banlinjens system fungerar som de ska även i olika typer av exceptionella situationer, till exempel strömavbrott av olika längd och bränder. På detta sätt säkerställer man att den moderna metroinfrastrukturen fungerar säkert även i nödsituationer.

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700