Esboviken metrons säkraste byggarbetsplats för andra gången

Länsimetro Oy har en egen säkerhetstävling där bolaget belönar den säkraste byggarbetsplatsen för att uppmuntra till förebyggande säkerhetsarbete och kontinuerlig förbättring av säkerheten. Målet är noll olyckor.

Länsimetro Oy:s byggarbetsplats i Esboviken, där SRV är projektledningsentreprenör, vann för andra gången tävlingen om metrons säkraste byggarbetsplats. Länsimetro Oy:s säkerhetstävling belönar den säkraste byggplatsen bland pågående entreprenader. Som byggherre vill Länsimetro Oy fästa uppmärksamhet vid säkerheten och uppmuntra entreprenörerna att utveckla säkerhetskulturen för att uppnå målet om noll olyckor. Priset delas ut två gånger om året.

– Det räcker inte med en eller två personer för att vinna priset, utan alla på byggplatsen måste dra sitt strå till stacken. Vi kan tacka alla som arbetar med projektet för denna vinst. Alla följer byggplatschefen Jussi Lahtis goda exempel och jobbar 100 procent för säkerheten varje dag, säger Jonne Juutilainen, arbetarskyddschef för Esbovikens entreprenad på SRV.

Målet noll olyckor – inga kompromisser med säkerheten

– Genom tävlingen uppmuntrar Länsimetro Oy byggprojekten till förebyggande säkerhetsfokus och korrigerande åtgärder för att förhindra olyckor. Målet är noll olyckor, berättar Länsimetro Oy:s säkerhetschef Susanna Laukkanen om idén bakom tävlingen.

Tävlingen beaktar sex delområden inom säkerhet: resultaten för MVR- och TR-indikatorerna*, säkerhetsobservationer som lett till åtgärder samt antalet tillbud, olyckshändelser, miljöskador och skador på egendom.

Esbovikens byggarbetsplats samlade tävlingens högsta poäng från MVR- och TR-indikatorerna. Esbovikens byggarbetsplats gjorde också flest säkerhetsobservationer som ledde till åtgärder, totalt 793 stycken. Under den senaste tävlingsomgången gjorde Esboviken 314 observationer. Även på banlinjens byggarbetsplats rapporterade man många observationer, totalt 685 stycken.

Efter den första tävlingsvinsten har man på Esbovikens byggplats fortsatt förbättra säkerheten till exempel genom att öka antalet larmsystem och genom att utveckla rapporterings- och korrigeringsrutinerna för riskobservationer.

– Säkerhetsarbetet är en del av vardagen i Esboviken. Det finns inget utrymme för kompromisser. Före varje arbetsuppgift gäller det att stanna upp och fundera på hur uppgiften kan utföras på ett säkert sätt. Alla har en skyldighet att bidra till en säker arbetsplats. SRV:s byggplats har haft tydliga tillvägagångssätt och spelregler sedan starten – varken entreprenörerna eller någon annan får slarva med säkerheten. Alla måste förbinda sig att följa säkerhetsföreskrifterna, planerna och reglerna för skyddsutrustning samt rapportera om säkerhetsbrister, poängterar Juutilainen.

*MVR-indikatorn är en observationsbaserad metod för bedömning av säkerheten inom anläggningsarbete och vattenbyggnad. Indikatorn beskriver säkerhetsaspekter som är i sin ordning och sådana som kräver förbättring. TR-indikatorn är en metod för att mäta säkerheten på husbyggen. Indikatorn bidrar till att fästa uppmärksamhet vid rätt saker och utveckla arbetsmetoderna genom positiv feedback.