Byggarbetet vid schaktet på Torrfurstigen fortsätter

Strabag Oy fortsätter byggarbetet vid schaktet på Torrfurstigen i Hagalund hösten 2014. Arbetet omfattar installation av betongelement och byggandet av schaktbyggnaden ovan jord. Schaktet beräknas vara klart senast i början av år 2015. På byggarbetsplatsen utförs bullersamma arbeten på vardagar klockan 7-18.

I arbetet används tunga fordon och kranar.

Ytterligare information

Strabag Oy tfn 050 520 3423
Responstelefon för Västmetron, må-fr kl. 9-15, tfn 050 377 3700