Valda entreprenörer

Entreprenörerna har valts utifrån ett anbudsförfarande för offentlig upphandling i enlighet med upphandlingslagen.
Läs mera om våra upphandlingar.

Avsnittet Mattby-Stensvik

Byggentreprenader för stationer

Byggentreprenaden för Finno station: Graniittirakennus Kallio Oy och Aki Hyrkkönen Oy
Byggentreprenaden för Kaitans station: YIT Rakennus Oy och Are Oy
Byggentreprenaden för Sökö station:  YIT Rakennus Oy och Are Oy
Byggentreprenaden för Esbovikens station: SRV
Byggentreprenaden för Stensviks station: Skanska Infra Oy
Byggentreprenaden för banlinje: Graniittirakennus Kallio Oy
Byggentreprenaden för Mossbergets metrodepå:  Kalliorakennus-Yhtiöt OyEM Pekkinen OyTerrawise Oy och Aro-Systems Oy.

Sidoentreprenader

Spår: Vossloh Rail Services Oy 
Växlar: Vossloh Rail Services Oy 
Brandskjutdörrar och brandjalusier: Mesvac Oy
Hissar och rulltrappor: KONE Oy
Huvuddistributionen av el: Winco Oy och Eurolaite Oy
Rökfläktarna: Talleres Zitrón S.A.
Låssystem: Viria Security Oy
System för nödtelefoni: Viria Security Oy
GSM-, VIRVE- och WLAN-system: Netel Oy
Sliprar: Parma Rail Oy Ab 
Banans matningsstationer: Siemens Mobility Oy & Electric Power Finland Oy
Reservkraftanläggningar: Geneset Powerplants Oy & Hautalan sähkömoottori Oy
Fastighetssystem: ABB Oy
Övervakningssystem för eldistributionen: Netcontrol Oy
Brandlarmsystem: Siemens Oy

Brytningsentreprenader för metrotunnlar och stationer

Brytningsentreprenaden Finno station och bantunnlar: Lemminkäinen Infra Oy
Brytningsentreprenaden Kaitans station och bantunnlar: SRV Infra Oy
Brytningsentreprenaden Sökö station och bantunnlar: Skanska Infra Oy
Brytningsentreprenaden Esbovikens station och bantunnlar: konsortiet Destia Oy och Metrostav a.a. 
Brytningsentreprenaden Stensviks station och bantunnlar: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy
Brytningsentreprenaden Mossbergets metrodepå: konsortium Sammalvuori: Kalliorakennus-Yhtiöt OyEM Pekkinen OyKonevuori Oy och Aro-Systems Oy.

Arbetstunnlarnas brytningsentreprenader

Brytningsentreprenaden Finno-Mossberget: Destia Oy
Brytningsentreprenaden Kaitans-Sökö: Destia Oy
Brytningsentreprenaden Esboviken-Stensvik: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy

Avsnittet Gräsviken-Mattby

Byggentreprenader för stationer och tunnelavsnitt:

Byggentreprenaden RU8 för Drumsö station: Skanska Infra Oy
Byggentreprenaden RU7 för Björkholmens station (projektledningsentreprenad): SRV Rakennus Oy
Byggentreprenaden RU6 för Kägeluddens station: Skanska Infra Oy
Byggentreprenaden RU5 för Otnäs station: YIT Rakennus Oy
Byggentreprenaden RU4 för Hagalunds station: Lemminkäinen Infra Oy
Byggentreprenaden RU3 för Idrottsparkens station: NCC Rakennus Oy
Byggentreprenaden RU2 för Ängskulla station: Lemminkäinen Infra Oy
Byggentreprenaden RU1 för Mattby station: Lemminkäinen Infra Oy
Byggentreprenaden RU14 för tunnelavsnittet Gräsviken-Drumsö: Skanska Infra Oy
Byggentreprenaden RU13 för tunnelavsnittet Drumsö-Kägeludden: Destia Oy
Byggentreprenaden RU12 för tunnelavsnittet Kägeludden-Idrottsparken: Strabag Oy
Byggentreprenaden RU1 för tunnelavsnittet Idrottsparken-Mattby: YIT Rakennus Oy

Brytningsentreprenader för metrotunnlar och stationer

Brytningsentreprenaden LU9 Gräsviken: Lemminkäinen Infra Oy
Metrotunnelentreprenaden LU10 under Drumsö sund: YIT Rakennus Oy
Brytningsentreprenaden LU8 för Drumsö metrotunnlar och station: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy
Björkholmens stations- och metrotunnelentreprenad LU7: Lemminkäinen Infra Oy
Björnholmen-Kägeluddens metrotunnelentreprenad LU6E: Destia Oy:s och tjeckiska Metrostav a.s.:s konortium METRO IV
Kägeluddens stations- och metrotunnelentreprenad LU6P: YIT Rakennus Oy
Otnäs stations- och metrotunnelentreprenad LU5: SRV Toimitilat
Hagalunds stations- och metrotunnelentreprenad LU4: Skanska Infra Oy
Idrottsparkens stations- och metrotunnelentreprenad LU3: Lemminkäinen Infra Oy
Ängskulla stations- och metrotunnelentreprenad LU2: YIT Rakennus Oy
Mattby stations- och metrotunnelentreprenad LU1: Strabag Sverige AB

Arbetstunnlarnas brytningsentreprenader

Brytningsentreprenaden LU8A och LU7A Drumsö och Björkholmens körtunnlar: Destia Oy:s och tjeckiska Metrostav a.s.:s konsortium METRO
Brytningsentreprenaden LU6A Kägeludden-Björnholmens körtunnlar: Kalliorakennus-Yhtiöt Oy
Brytningsentreprenaden LU5A Otnäs körtunnel: YIT Rakennus Oy
Brytningsentreprenaden LU4BE Hagalund södra arbetstunnel: Skanska Infra Oy
Brytningsentreprenaden LU1A Mattby körtunnel: YIT Rakennus Oy

Jordbyggnadsentreprenader

Jordbyggnadsentreprenaden Hagalund södra körtunnel (Esbo stad): Peab Infra Oy
Jordbyggnadentreprenaden Hagalund östra körtunnel (Esbo stad): YIT Rakennus Oy
Jordbyggnadsentreprenaden LU3A Idrottsparkens station och arbetstunnel: Peab Infra Oy

Hustekniska entreprenader

Hela linjens elentreprenad: ARE Oy
Hela linjens VVS-entreprenad: Skanska Talonrakennus Oy
Hela linjens antennätverk (GSM, VIRVE, WLAN): Telog Oy
Elentreprenaden Drumsö station: Quattroservices Oy
VVS-entreprenaden Drumsö station: EMC Talotekniikka Oy
Elentreprenaden Björkholmens station: Amplit Oy
VVS-entreprenaden Björkholmens station: Consti Talotekniikka Oy
Elentreprenaden Kägeluddens station: ARE Oy
VVS-entreprenaden Kägeluddens station: YIT Kiinteistötekniikka Oy
Elentreprenaden Otnäs station: ARE Oy (före detta Lemminkäinen Talotekniikka Oy)
VVS-entreprenaden Otnäs station: ARE Oy (före detta Lemminkäinen Talotekniikka Oy)
Elentreprenaden Hagalund station: ARE Oy
VVS-entreprenaden Hagalund station: EMC Talotekniikka Oy
Elentreprenaden Idrottsparkens station: Amplit Oy
VVS-entreprenaden Idrottsparkens station: ARE Oy (före detta Lemminkäinen Talotekniikka Oy)
Elentreprenaden Ängskulla station: EMC Talotekniikka Oy
VVS-entreprenaden Ängskulla station: Consti Talotekniikka Oy
Elentreprenaden Mattby station: EMC Talotekniikka Oy
VVS-entreprenaden Mattby station: Consti Talotekniikka Oy