Kaitans station

Runt huvudingången dvs. ingången vid Kaitansvägen kommer i sinom tid att byggas ett kvartersområde med bostadshöghus. Biljetthallen på marknivå har direkt rulltrapps- och hissförbindelse till plattformsnivån. Ivisnäsbergets ingång är fortfarande reserv.

  • Det arkitektoniska temat på Kaitans station följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: “gröna kvartersgårdar”.
  • I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser.
  • I interiören i de utanpå metalliska byggnaderna används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog.
  • De två ingångarna till Kaitans station är fristående, paviljongliknande byggnader.
  • Resenärer dagligen: 2 000 (Straficas prognos för 2015 till 2025)
  • För planeringen av stationen svarar PES-Arkkitehdit Oy

Aktuell information om verksamheten på arbetsplatsen i Kaitans finns under Arbetsplatser.

PES-Arkkitehdit Oy

PES-Arkkitehdit Oy