Stationskonst

Konst i olika former blir en permanent del av stationens arkitektur på alla andra fasens västmetrostationer. Konstens syfte är att göra stationerna mer tilldragande, trivsamma och karakteristiska.

Fler bilder av verken finns i bildbanken.

 

Stensvik: Kalle Mustonen; skulptur ”Kulkijat” (Löparna)

 • Stensvik är en slutstation och skulpturen är ett landmärke på stationen.
 • Verket består av två cirka tre respektive två meter höga humoristiska träfigurer i mitten av metroplattformen
 • Verkets varma trätoner utgör en kontrast till den annars ljusa stationen
 • Figurerna är sympatiska och tål tidens tand
 • Titta på en video

Kalle Mustonen; skulptur ”Kulkijat”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Kalle Mustonen; skulptur ”Kulkijat”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Esboviken: Hans Rosenström, ljus- och ljudverk ”Varjot veden pinnalla” (Skuggor på ytan)

 • Ljud- och ljusverket kan upplevas på plattformens mittenparti
 • I taket vid plattformens mitt projiceras ett ljusmönster som rör sig långsamt och påminner om ljus som reflekteras genom vattenytan
 • En nynnande, tyst människoröst är en del av verket
 • Verkets stämning är lugn och meditativ
 • Verkets ljus och ljud ändras och byter plats och form under dagen
 • Titta på en video

Hans Rosenström, ljus- och ljudverk ”Varjot veden pinnalla”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Hans Rosenström, ljus- och ljudverk ”Varjot veden pinnalla”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Sökö: Taneli Rautiainen, konstverket ”Sfäärit” (Sfärerna)

 • Verket består av fyra olika element (sfärer) som återses vertikalt i metrostationens olika delar från plattformsområdet till biljetthallen.
 • Verket skapas med hjälp av ljus och konstruktioner av metallskivor som påminner om bergsskärningar.
 • Sfärerna skildrar bergsskärningar, molntäcken, stjärnfall och stjärnbilder.
 • Konsten återses i olika delar av metrostationen från plattformsområdet till entrén.
 • De fyra elementen bildar en helhet som tar med besökaren på en fantasiresa från urberget ända ut till yttre rymden.
 • Titta på en video

Taneli Rautiainen, konstverket ”Sfäärit”

Taneli Rautiainen, konstverket ”Sfäärit”

Kaitans: Antti Tanttu, grafiskt verk ”Juurtuminen” (Slå rot)

 • Verket skapas på plattformsväggarna genom antingen laser- eller vattenskärning, materialet är 5 mm aluminiumskiva.
 • Det grafiska verket skildrar ett nätverk av rötter som löper längs nästan hela plattformsområdet.
 • Rötterna syftar på känslan av att rota sig och finna sig tillrätta i bostadsmiljön.
 • Rotandet sker inte genast; det behövs tid, livsupplevelser och medmänniskor.
 • Titta på en video

Antti Tanttu, figurativt och grafiskt verk ”Juurtuminen”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Antti Tanttu, figurativt och grafiskt verk ”Juurtuminen”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Antti Tanttu, figurativt och grafiskt verk ”Juurtuminen”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Finno: Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia” (Drömbilder)

 • Havstemat binder ihop bilderna i det figurativa verket. Bilderna påminner om smygtagna detaljbilder av naturen vid havsstranden.
 • Verket består av bilder i två lager.  Det övre lagret har cirka trettio olika bildkvadrater vars laserskurna öppningar visar upp de klara färgerna på den bakre glidmålningen.
 • Verket för en dialog med de vågliknande ytformerna på den motsatta väggen
 • Detaljerna skildrar naturen vid havsstranden och är avsedda att kunna betraktas många gånger.
 • Verket ger metroresenären en impuls till fria associationer eller drömbilder.
 • Titta på en video

Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia”, foto: Kusti Manninen Tunne Productions Oy

Ängskulla; Mari Rantanen “Lived Space in Color”

Mari Rantanen “Lived Space in Color”, foto: Timo Kauppila / Indav

Mari Rantanen “Lived Space in Color”, foto: Timo Kauppila / Indav

Mari Rantanen “Lived Space in Color”, foto: Timo Kauppila / Indav

Hagalund: Kim Simonssons skulptur “Emma lämnar ett spår”

Hagalund: Kim Simonssons skulptur “Emma lämnar ett spår”, foto: Timo Kauppila / Indav

Hagalund: Kim Simonssons skulptur “Emma lämnar ett spår”, foto: Timo Kauppila / Indav

Kägeludden: Ett konstverk bestående av ljusrör gjort av konstnärsparet Grönlund & Nisunen

Ett konstverk bestående av ljusrör gjort av konstnärsparet Grönlund & Nisunen, foto: Timo Kauppila / Indav