Länsimetro Oy styrelsen, beslutssammanfattning 20.12.2017

Verkställande direktören presenterade tidtabellen för upphandlingen av kommande byggentreprenader i andra fasen Mattby-Stensvik. Upphandlingsanmälan för bansträckans entreprenad har lämnats in i Hilma (arbets- och näringsministeriets elektroniska anmälningssystem för upphandlingar) 15.12. Övriga byggnadsentreprenader konkurrensutsätts under våren 2018.

De konkurrensutsatta ramavtalen för experttjänster inom byggande presenterades för styrelsen. Enligt ramavtalet kommer experttjänster inom byggande, husteknik, banteknik och mätning att upphandlas av totalt 17 olika aktörer.

Situationsledningsmodellen för den andra fasen presenterades för styrelsen.

En lägesöversikt gällande den andra fasens helhetssäkerhet och riskhantering presenterades för styrelsen.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392