Grävarbete för rörledningar vid Rilax schakt inleds under vecka 44

Bygget av rörledningar till västmetrons schakt i Rilax inleddes med trädfällning i augusti 2020. Under vecka 44 framskrider bygget till grävarbete från schaktet mot Störvägen. Grävarbetet inom området som har märkts ut med rött på kartan kommer att fortgå till februari 2021. Rörledningarna består av två tryckavloppsledningar som ansluts till en avloppsbrunn på Störvägen.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information

Journummer till GRK Infra Oy, entreprenör för banlinjen: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700