Idrottsparkens station

Idrottsparkens station (förr Bågparken) kommer att ligga i Ängsmalmen i den norra delen av Bågparken söder om tennishallarna på en obebyggd tomt som ägs av staden. Stationen präglas av sin närhet till idrottsparken och de många idrottsmöjligheterna i tennishallar, innebandyplaner och ishallar. Stationsområdet är obebyggt och erbjuder många möjligheter till områdesutveckling och ytterligare utbyggnad. Stationsplanerna möjliggör även byggande ovanpå metrostationen.

Ingången till stationen kommer att ligga i västra delen av stationen invid Björkmankansvägen. Biljetthallen kommer att finnas direkt under marknivån. Plattformshallen kommer att ligga cirka 27 meter under gatunivån.

Bilden av Idrottsparken station är ett utkast från planeringsskedet och motsvarar inte den slutliga vyn.

Idrottsparkens station i korthet

• Stationen kommer att ligga i Ängsmalmen intill idrottsparken
• Många idrottsmöjligheter i närområdet
• Till områdets landmärken hör Barona Arena, Esport Center och Orions huvudkontor
• Cirka 10 000 resenärer per dag