Senast uppdaterad 4.2.2016

Idrottsparkens station

Idrottsparkens station kommer att ligga i Ängsmalmen i den norra delen av Bågparken söder om tennishallarna.

Idrottsparkens station kommer inte att byggas i berget som Västmetrons andra stationer. Ingången till stationen kommer att ligga i stationens västra del vid Björkmankansvägen. Biljetthallen kommer att finnas direkt under marknivån. Plattformshallen kommer att ligga cirka 27 meter under gatunivån. Stationens teman är energi, rörelse, ungdom, tillväxt och färggrannhet.

För stationsplaneringen ansvarar arkitektbyrån HKP Ab.

Illustration: Idrottsparkens station