Senast uppdaterad 28.3.2017

Idrottsparkens station

Stationens teman är energi, rörelse, ungdom, tillväxt och färggrannhet. Idrottsparkens station kommer inte att byggas i berget som västmetrons andra stationer.

  • Idrottsparkens station kommer att ligga i Ängsmalmen i den norra delen av Bågparken söder om idrottsparken på adressen Bågparksgatan 2.
  • Ingången till stationen kommer att ligga i stationens västra del vid Björkmankansvägen.
  • Biljetthallen kommer att finnas direkt under marknivån.
  • Plattformshallen kommer att ligga cirka 27 meter under gatunivån.
  • Stationen används dagligen av cirka 10 000 passagerare.
  • För stationsplaneringen ansvarar arkitektbyrån HKP Ab.

Illustration: Idrottsparkens station