Schaktningsskeden

Hur man schaktar en tunnel

Vid schaktning av tunnlar upprepas samma arbetsmoment i en viss ordning. Längden av en arbetscykel beror på bergarten och kan ta från ca sex timmar till några dagar.

Förinjektering

Berget förstärks genom injektering före borrningen.

Esi-injektointi

Borrning och laddning

Ett tillräckligt stort antal hål av varierande längd borras i bergen med en jumboborr. Längden av en s.k. salva är 0,5-6 meter.

Poraus

Sprängning och vädring

De små laddningarna av sprängämne detonerar i en noggrant planerad sekvens. Sprängningarna tar 6-20 sekunder beroende på hur många salvor som detoneras. Efter sprängningen ventileras tunneln.

Räjäytys

Lastning och transport

Stenkrosset fraktas bort från tunneln.

Kuormaus

Rensning

Ett specialfordon rensar lösa stenar från väggarna så att det är säkert att genomföra förinjektering i tunneln för följande borrningen.

Rusnaus