Construction of access tunnel to begin in Kivenlahti

Construction of the Kivenlahti access tunnel will begin in December. Earthwork will first be carried out at the worksite (sheeting of the open excavation, injection piling and earth removal). Open excavation will begin in March 2015. Blasting for open excavation will be announced by an audible warning signal that is broken before the blast and continuous afterwards. After open excavation, the work will continue underground with building the tunnel in around April 2015. The excavation work for the access tunnel will continue until October 2015.

After the access tunnel project, a metro tunnel and metro station site will be excavated. During both work phases, excavated rock will be taken to Länsiväylä and further afield for use in other construction projects. Haulage will be based on the blasting times. Blasting will occur 1–3 times a day.

Working hours at the site, as determined by the Espoo Environment Department, are as follows:

Earthwork and excavation work
• Mon-Fri 7-18 (quiet work also between 18-22, Sat 9-18)
Tunnel excavation (grout hole drilling, drilling, scaling)
• Mon-Fri 7-18 (quiet work also between 18-7)
Blasting in tunnel
• Mon-Fri 7-22 and Sat 9-18
Loading of blasted rock in tunnel and transportation
• Mon-Fri 7-22 and weekends 9-22
• If no disturbance is caused to residents, also: Mon-Fri 22-7 and weekends
22-9

We apologise for any disturbance caused by the work.

More information:
Worksite hotline Kalliorakennus Oy, tel. 050 491 0111
Site Manager Meeri Pöllänen, Kalliorakennus Oy, meeri.pollanen(at)kalliorakennus.com
Länsimetro feedback phone number (Mon-Fri 9 a.m.-3 p.m.) +358 50 377 3700

Arbetstiderna som miljöcentralen har fastställt för byggarbetsplatsen är:

Anläggningsarbeten och dagbrytning
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–22, lör. kl. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–7)
Sprängningar i tunneln
• mån.–fre. kl. 7–22 och lör. kl. 9–18
Lastning av sprängsten i tunneln och transport
• mån.–fre. kl. 7–22 samt helger kl. 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: mån.–fre. kl. 22–7 och helger kl. 22–9.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Kalliorakennus Oy, tfn 050 491 0111
Arbetschef Meeri Pöllänen, Kalliorakennus Oy, meeri.pollanen(at)kalliorakennus.com
Västmetrons responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700