Työtunnelin rakentaminen alkaa Kivenlahdessa

Kivenlahden työtunnelin rakentaminen alkaa joulukuussa. Työmaa-alueella tehdään ensin maanrakennustöitä (avokaivannon pontitus, suihkupaalutus ja maiden kaivu). Maaliskuussa 2015 alkaa avolouhinta. Avolouhinnan räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä, joka on katkonainen ennen räjäytystä ja yhtenäinen räjäytyksen jälkeen. Avolouhinnasta siirrytään maanalaiseen toimintaan eli tunnelirakentamiseen noin huhtikuussa 2015. Työtunnelin louhintaurakka jatkuu lokakuuhun 2015.

Työtunneliurakan jälkeen seuraavassa urakassa louhitaan ratatunnelin ja metroaseman tilat. Louhe kuljetetaan molemmissa työvaiheissa Länsiväylälle ja edelleen hyödynnettäväksi muissa rakennushankkeissa. Louheenajo määräytyy räjäytysaikojen mukaan. Vuorokaudessa saadaan 1-3 räjäytystä.

Ympäristökeskuksen määrittämät työajat kohteessa ovat:

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-22, la 9-18)
Tunnelilouhinta (injektointiporaus, poraus, rusnaus)
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-7)
Räjäytykset tunnelissa
• ma-pe 7-22 ja la 9-18
Louheen lastaus tunnelissa ja kuljetus
• ma-pe 7-22 sekä viikonloppuisin 9-22
• Jos ei aiheudu haittaa asukkaille myös: ma-pe 22-7 ja viikonloppuisin
22-9

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin Kalliorakennus Oy, puh. 050 491 0111
Työpäällikkö Meeri Pöllänen, Kalliorakennus Oy, meeri.pollanen@kalliorakennus.com
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700