Soukan kuilut

Soukassa on kaksi kuilua:

  • Soukanväylän kuilu
  • Yläkartanonkujan tekninen kuilu

Kuilujen louhinta on valmistunut.

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset suunnitellaan sopimaan sijoituspaikkaansa muodoltaan, rakenteeltaan ja julkisivumateriaaliltaan.

Yläkartanonkujan kuilun työmaa-alue