Sammalvuori

Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy ja Aro-Systems Oy) toteuttaa Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan.

Sammalvuoren varikkotoiminnoille tehdään maan alle kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat ja toiseen huoltotoiminnot. Huoltohallin pituus on noin 300  metriä ja sen leveys mitoitetaan kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys tulee olemaan noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäätyyn sijoitetaan lisäksi teknisiä tiloja. Junien säilytystilan pituus on noin  400 m ja sen leveys noin 26 m.

Suurimmat massat louhitaan kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Sammalvuoren portin kuilun louhinta- ja lujitustyöt ovat valmiita, ja samalla paikalla alkavat rakennustyöt heinäkuussa. Koska louhintatyöt ovat loppuvaiheessa ja rakennustyöt lähenevät, on työmaalla jo alettu suunnitella tunnelipohjien täyttö- ja tasaustöitä.

Tällä hetkellä louhinnat ovat edenneet urakkarajalle liityntäraiteella, ja käynnissä ovat kanaali- ja kuoppalouhinnat sekä lujitustöinä pulttaus ja ruiskubetonointi. Kiviautoliikenne on vähentynyt, mutta yksittäisiä kuormia voidaan edelleen ajaa työmaalta pois.

Ympäristökeskuksen määrittelemät työskentelyajat

Sammalvuoren työmaan yhteystiedot:

Työmaan päivystävä puhelin 050 343 7233
Työmaapäällikkö Juha Selin, juha.selin(at) kalliorakennus.com
Projektipäällikkö Antti Matikainen, antti.matikainen(at)kalliorakennus.com
Työmaan osoite: Nöykkiönkatu 4, 02320 Espoo (katso kuva)

Kuva suurempana

Panostusta

Jumbo työssään

Työmaa-alue

Tunnelia

Ruiskubetonimassan lämpötilan mittausta