Sammalvuori

Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy ja Aro-Systems Oy) toteuttaa Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan.

Sammalvuoren varikkotoiminnoille tehdään maan alle kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toiseen huoltotoiminnot. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys mitoitetaan kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys tulee olemaan noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäätyyn sijoitetaan lisäksi teknisiä tiloja. Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m.

Varikon louhinta- ja lujitustyöt ovat valmistuneet. Käynnissä ovat maanrakennusurakan työt ja runkotyöt sekä kuiluelementtien asennustyöt. Teknisissä tiloissa tehdään parhaillaan laudoitus- ja raudoitustöitä.

Liityntäraiteella käynnissä on poistumistien valuharkkomuuraus ja kaapelikaivojen asennus. Henkilökunnan sisäänkäyntikuilulla,  Sammalvuorenportin kuilulla sekä eteläisellä kuilulla elementtiasennukset ovat valmistuneet.

Huolto- ja säilytyshallissa on käynnissä pohjaviemärien asennus. Suuaukkorakennuksen toisen puolen seinäanturat on valettu. Yhteiskannakoinnin tartuntaporaukset ovat myös käynnissä.

Alkamassa ovat kuilujen teräsrakenteiden asennus sekä yhteiskannakointi.

Ympäristökeskuksen määrittelemät työskentelyajat

Sammalvuoren työmaan yhteystiedot:

Työmaan päivystävä puhelin 050 343 7233
Työmaapäällikkö Juha Selin, juha.selin(at) kalliorakennus.com
Projektipäällikkö Antti Matikainen, antti.matikainen(at)kalliorakennus.com
Työmaan osoite: Nöykkiönkatu 4, 02320 Espoo (katso kuva)

Kuva suurempana

Panostusta

Jumbo työssään

Työmaa-alue

Tunnelia

Ruiskubetonimassan lämpötilan mittausta