Sammalvuori

Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy ja Aro-Systems Oy) toteuttaa Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan. Louhinta- ja rakennusurakka aloitettiin vuonna 2016, ja se valmistuu vuonna 2020.

Sammalvuoren varikkotoiminnoille tehdään maan alle kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toiseen huoltotoiminnot. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys mitoitetaan kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys tulee olemaan noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäätyyn sijoitetaan lisäksi teknisiä tiloja. Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m.

Työmaalla käynnissä: 

Liityntäraiteella käynnissä ovat radan alittavien kaapelinsuojaputkien asennus ja betonointi sekä fibrokaapeliasennukset.

Säilytyshallissa tehdään sprinkleriasennuksia, yhteiskannakointiasennuksia, erilliskannakointien tartuntaporauksia, maanrakennustöitä ja pohjien tasaustöitä, ilmanvaihtokanavan asennuksia, alikäytävien maalaustöitä sekä hätäpoistumiskäytävän johtoreitti-, kaapeli- ja valaisinasennuksia.

Huoltohallissa käynnissä ovat pääsähkönjakelutyöt, rata-autonostimen teräsrakennetyöt, nousukaapelointi, maanrakennus ja pohjien tasaustyöt, palonkestävien kaapelihyllyjen asennustyöt, ilmanvaihtokanavan asennukset, lämpöjohtoasennukset, nousukaapelointi, sosiaalitilojen laatoitustyöt sekä taljanostimen teräsrakennetyöt.

Huoltotunnelissa käynnissä ovat tukimuurien rakennetyöt.

Sammalvuorenportin kuilulla käynnissä ovat kuilurakennuksen ulkopuoliset viemärit sekä kuilurakennuksen julkisivuverhoustyöt.

Henkilökunnan sisäänkäyntikuilulla tehdään ulkopuolisia viemäreitä ja kaapelinsuojaputkia, kuilurakennuksen pinnoitustöitä, ilmanvaihto- ja putkitöitä, julkisivuverhoustöitä, mosaiikkibetonilaatoitusta, pesutilojen laatoituksia, sisäänkäyntien betonilaattojen töitä sekä ryhmäkaapelointeja.

Sammalvuoren kuilulla käynnissä ovat saumaus- ja vesikattotyöt.

Ympäristökeskuksen määrittelemät työskentelyajat 

Jatkomelulupa Sammalvuoren varikolle

Sammalvuoren työmaan yhteystiedot:

Työmaan päivystävä puhelin 050 343 7233
Työmaapäällikkö Paavo Kolehmainen, paavo.kolehmainen(at)kalliorakennus.com
Työmaan osoite: Nöykkiönkatu 4, 02320 Espoo (katso kuva)

Kuva suurempana

Vaununvaihtotasanteen perustusten vierustäyttöä

Väestönsuojan seinän raudoitusta

Huoltotunnelin suuaukko

Valujen tekoa