Sammalvuori

Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Terrawise Oy ja Aro-Systems Oy) toteuttaa Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan. Louhinta- ja rakennusurakka aloitettiin vuonna 2016, ja se valmistuu vuonna 2020.

Sammalvuoren varikkotoiminnoille tehdään maan alle kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toiseen huoltotoiminnot. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys mitoitetaan kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys tulee olemaan noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäätyyn sijoitetaan lisäksi teknisiä tiloja. Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m.

Työmaalla käynnissä: 

Liityntäraiteella käynnissä ovat kaapeloinnit, valaisinasennukset ja fibrokaapeliasennukset.

Säilytyshallissa tehdään sprinklerien, sähkökeskusten, yhteiskannakointien ja palonkestävien kaapelihyllyjen asennuksia, erilliskannakointien tartuntaporauksia, maanrakennustöitä ja pohjien tasaustöitä sekä ilmanvaihtokanavien asennuksia.

Huoltohallissa käynnissä ovat rata-autonostimen teräsrakennetyöt, lattiapinnoitukset, maalaustyöt, sprinkleriasennukset, yhteiskannakepalkkiasennukset, maanrakennustyöt ja pohjien täyttötyöt, maanvaraisten lattioiden rakennustyöt, fibrokaapelin vaijerin asennus, valaisinasennukset, nousukaapelointityöt, ilmanvaihtokoneiden ja -kanavien asennukset sekä lämpöjohtoasennukset.

Huoltotunnelissa käynnissä ovat tukimuurien rakennetyöt.

Sammalvuorenportin kuilulla käynnissä ovat pinnoitustyöt, samoin Sammalvuoren kuilulla. Henkilökunnan sisäänkäyntikuilulla tehdään kuilurakennuksen ulkopuolisia viemäreitä, ilmanvaihto- ja putkitöitä, saumaustöitä ja sähkötöitä.

Ympäristökeskuksen määrittelemät työskentelyajat 

Jatkomelulupa Sammalvuoren varikolle

Sammalvuoren työmaan yhteystiedot:

Työmaan päivystävä puhelin 050 343 7233
Työmaapäällikkö Paavo Kolehmainen, paavo.kolehmainen(at)kalliorakennus.com
Työmaan osoite: Nöykkiönkatu 4, 02320 Espoo (katso kuva)

Kuva suurempana

Vaununvaihtotasanteen perustusten vierustäyttöä

Väestönsuojan seinän raudoitusta

Huoltotunnelin suuaukko

Valujen tekoa