Matinkylän kuilut

Matinkylässä kuiluja on kaksi:

  • Tiistilän kuilu Suomenlahdentien ja Kalastajantien kulmassa
  • Nelikkotien kuilu Nelikkotien ja Matinsyrjän risteyksessä

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset suunnitellaan sopimaan sijoituspaikkaansa muodoltaan, rakenteeltaan ja julkisivumateriaaliltaan.