Kivenlahden kuilut

Kivenlahden työmaalla on yksi kuilu:

  • Kauklahdenväylän kuilu

Ratatunnelin länsipäässä Kauklahdenväylän kuilunlouhinta ja lujitus ovat valmiita. Kuilun yläpään avoleikkauksen ruiskubetonointi on valmistunut.
Kuilun rakennustyöt tehdään ratalinjan rakennusurakassa vuodesta 2018 alkaen.

Kuilun osoite: Kivenlahdentie 17, 02320 Espoo

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset suunnitellaan sopimaan sijoituspaikkaansa muodoltaan, rakenteeltaan ja julkisivumateriaaliltaan.

Kuvassa etualalla Kauklahdenväylän kuilun työmaa-alue.