Kaitaan kuilut

Kaitaalla on kaksi kuilua:

  • Hyljetien kuilu
  • Riilahdentien kuilu

Riilahdentien kuilu ja Hyljetien kuilu ovat valmistuneet louhintojen osalta.

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset suunnitellaan sopimaan sijoituspaikkaansa muodoltaan, rakenteeltaan ja julkisivumateriaaliltaan.

Riilahdentien kuilun työmaa-alue