Finnoon kuilut

Finnoossa kuiluja on yksi:

  • Suomenlahdentien kuilu

Suomenlahdentien kuilulla tasauslouhinta on valmistunut ja pulttiporaus on käynnissä.

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset suunnitellaan sopimaan sijoituspaikkaansa muodoltaan, rakenteeltaan ja julkisivumateriaaliltaan.

Suomenlahdentien kuilun työmaa-alue