Esteettömyys

Metro kuuluu kaikille

Metroa pitää olla helppo käyttää. Hyvällä suunnittelulla taataan, että satunnaisetkin kulkijat tai turistit osaavat vaivatta suunnistaa metrossa. Myös liikuntarajoitteisten tai näkövammaisten pitää voida turvallisesti käyttää metroa.

Kaikki länsimetron asemat ovat esteettömiä.  Hankesuunnitelmassa vuodelta 2008 yksi kunkin aseman sisäänkäynneistä määriteltiin esteettömäksi. Hankkeen edetessä kaikki länsimetron sisäänkäynnit muutettiin esteettömiksi.

Liikuntaesteiset 

Liikuntaesteisille esteettömyys merkitsee sitä, että kulkureiteillä ei ole korkeita kynnyksiä eikä portaita. Kaikilla ykkösvaiheen sisäänkäynneillä on kerrostasojen väleillä kolmen liukuportaan ja kahden hissin ryhmä. Tällä tavoin on varmistettu palvelu myös laitteiden huolto-ja vikatilanteissa. Hissiryhmissä on toinen hisseistä varustettu evakuointihissiksi. Näin on varmistettu liikuntaesteisten matkustajien omatoiminen poistuminen asemalta myös hätätilanteessa. Metrolaituri ja metrojunan lattia ovat samassa tasossa. Kakkosvaiheella on myös hissisisäänkäyntejä, joissa laituritasolle pääsee sujuvasti suoralla hissiyhteydellä.

Näkövammaiset

Kulkureitti ulkotiloista metroon ja päinvastoin on merkitty lattiaopastein, jotka koostuvat ohjaavista kohoraidoista ja reitin muutoskohdissa kohonappuloiden ryhmistä. Merkinnät ovat muun lattian väristä poikkeavia ja jälkivalaisevia. Kohoraitojen rinnalla kulkee lattiamateriaalista muodostettu kontrastiraita. Lattiaopasteet johtavat metrolaiturilla sille kohtaa, johon ns. näkövammaisten ovi asettuu junan pysähtyessä. Saman oven kohdalta lattiaopasteet löytyvät seuraavalta Länsimetron asemalta. Ulko-ovilla ja sisätilojen niillä oviaukoilla, jotka johtavat hisseille, on äänimajakat, joiden tuottaman toistuvan äänen perusteella voi suunnistaa tavoitellulle ovelle tai varmistua oikeasta suunnasta. Poikkeustilanteiden aikana tiedotetaan kuulutuksilla.

Kuulovammaiset 

Päätehtävä kuulovammaisten opastuksessa on asemien kiinteillä ja muuttuvilla opasteilla, jota on toteutettu kantametron uudistetun opastuskonseptin mukaisesti. Tärkeisiin kohtiin aseman tiloissa on asennettu induktiosilmukat. Tällaisia alueita ovat mm. opastaulujen edustat, hissit ja hissiaulat sekä palvelupisteiden ympäristöt. Induktiosilmukoiden toiminta-alueet on merkitty silmukkatunnuksella. Poikkeustilanneinformaatio syötetään induktiosilmukoitten kautta ja lisäksi se tarjotaan aseman muuttuviin opasteisiin sisältyvien laiturinäyttöjen tekstikentässä.

Jälkihohtava lattiaopaste ohjaa näkövammaisia

Jälkihohtava lattiaopaste ohjaa näkövammaisia liukuportaisiin.

Lattiaopaste ohjaa näkövammaisia

Lattiaopaste ohjaa näkövammaisten liikkumista metrolaiturilla.