Turvallisuus

Maailman turvallisin metro

Länsimetron suunnittelun lähtökohtana oli matkustajan turvallisuus kaikissa tilanteissa. Asemien laituritilat ovat avara ja yhtenäinen ja niiden valaistukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Yleisötiloissa vältettiin pitkiä maanalaisia käytäviä tai katvealueita. Evakuointitilanteissa myös asemien hissit ovat matkustajien käytössä.

Työmaaturvallisuus hankkeessa oli huipputasolla ja siihen panostettiin. Lue lisää työmaaturvallisuudesta länsimetron työmailla. 

Varautuminen poikkeustilanteisiin

Länsimetrossa on 52 teknistä järjestelmää, joista merkittävä osa liittyy poikkeustilanteiden hallintaan. Tilojen turvallisuutta valvotaan ja hallitaan automaattisella paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmillä.  Savun leviämistä sekä asemilla että tunneleissa rajoitetaan palo-osastoinneilla sekä ylipaineistus- ja savunhallintajärjestelmillä.  Tilojen turvallisuutta valvotaan kameroilla. Metron valvomo seuraa ajantasaisesti junien kulkua ja poikkeustilanteissa valvontakameroiden kuvaa käytetään valvomossa apuna tilanteiden tehokkaaseen ja turvalliseen hoitamiseen.

Lähtökohtana tunnelissa tapahtuviin poikkeustilanteisiin varautumisessa on se, että juna ajetaan aina lähimmälle asemalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, matkustajat ohjataan turvaan kuulutusjärjestelmän kautta annettavilla ohjeilla. Tärkein paikka kuulutusten antamiselle on juna, jossa ohjeet tavoittavat parhaiten matkustajat.

Tunneli on turvallinen

Kallioon louhitut tunnelit ovat taloudellisia ja turvallisia. Länsimetron maanalainen tunnelisto koostuu kahdesta erillisestä palo-osastoidusta tunnelista. Yhden tunnelin leveys on kuusi metriä. Metrotunnelit louhitaan kallioteknisesti edulliseen paikkaan ja tasoon. Tunnelien etäisyys toisistaan vaihtelee 13-17 metriin. Kääntöraiteiden kohdalla etäisyys voi olla suurimmillaan 50 metriä.

Länsimetron maanalainen tunnelisto koostuu kahdesta erillisestä palo-osastoidusta tunnelista. Poikkeustilanteen sattuessa matkustajat voivat poistua tunnelin poistumistasoa pitkin joko naapuritunneliin yhdystunnelien palosulkujen kautta tai suoraan ulos pystykuilujen kautta.

Poikkeustilanteen sattuessa matkustajat voivat poistua tunnelin poistumistasoa pitkin joko naapuritunneliin yhdystunnelien  palosulkujen  kautta tai suoraan ulos pystykuilujen kautta.  Yhdystunnelien etäisyys toisistaan on noin 150 -170 metriä. Uloskäyntikuiluja on noin 600 metrin välein. Tunnelissa on poistumistaso ja tunnelit varustetaan poistumisopasteilla 25 metrin välein. Hätätilanteessa tunneli on valaistu.

Lue lisää matkustajaturvallisuudesta poikkeustilanteissa.