Matinkylä-Kivenlahti

Espoon kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi tarkennetun Matinkylä-Kivenlahti-osuuden hankesuunnitelman 19.3.2018. Tarkennettu kakkosvaiheen kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Osuus luovutetaan operaattorin käyttöön vuoden 2023 aikana. Länsimetro Oy raportoi hankkeen etenemisestä, toteutuneista kustannuksista ja muutoksista ennusteeseen säännöllisesti Espoon kaupungille.

Länsimetron toisen vaiheen toteutus etenee kokonaisuutena hankkeen rahoituspäätöksen mukaisessa budjetissa

Hankkeen hankesuunnitelman kustannusarvion hankeosat on esitetty marraskuun 2017 mukaisessa arvossa. Asemien kustannusarvio sisältää metro- ja huoltotunnelien louhinnan, asemien rakennusurakat, talotekniikka- ja järjestelmäasennukset sekä ratatekniset työt.

Hankkeen toteutusosien toteutuviin kustannuksiin sisältyy rakennusalan kustannusnousu kustannusarvion laatimisen jälkeen. Hankesuunnitelman kustannusarviossa tähän on varauduttu inflaatiokorjausvarauksella, jonka arvo on noin 6 prosenttia hankeosien arvosta (74 miljoonaa euroa yhteensä).

Alkuvuoteen 2022 mennessä rakentamiskustannuksia on kertynyt 925 miljoonaa euroa. Sammalvuoren varikon kustannuksia kasvattavat hankesuunnitelmaan sisältymättömät muutostyöt operaattoria varten. Suunnittelun kustannustoteuma on ylittänyt hankesuunnitelman kustannusarvion, koska hankkeen toteutuksen aikana suunnittelun tehtäviä on siirretty rakennusurakoista tilaajan toteutettavaksi. Myös rakennuttamisen kustannukset ylittävät hankesuunnitelman kustannusarvion. Edellä mainitun inflaation lisäksi tämä johtuu pääosin käyttöönotto- ja testausvaiheen laajuuden kasvusta suhteessa hankesuunnitelmaan.

Kustannusarvio ja toteuma 2022

Kustannusarvio Toteuma
Finnoo 159 M 155  M
Kaitaa 131 M 108  M
Soukka 146 M 114 M
Espoonlahti 149 M 119 M
Sammalvuori 103 M 108 M
Kivenlahti 167 M 128 M
Liityntäpysäköinti 75 M 1 M
Rakennuskustannukset yhteensä 930 M 733 M
Suunnittelu 81 M 100 M
Rakennuttaminen 88 M 93 M
Hankevaraus 60 M
Hankesuunnitelma 1 159 M 925 M
Inflaatiokorjaus 74 M
Rahoitus 59 M 19 M
Kokonaiskustannukset 1 292 M 945 M
Valtionavustus – 260 M – 243 M
Hankkeen rahoitustarve 1 032 M 702 M