Matinkylä-Kivenlahti

Espoon kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi tarkennetun Matinkylä-Kivenlahti-osuuden hankesuunnitelman 19.3.2018 kokouksessaan. Tarkennettu kakkosvaiheen kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa.  Osuus luovutetaan operaattorin käyttöön vuoden 2023 aikana. Länsimetro Oy raportoi hankkeen etenemisestä, toteutuneista kustannuksista ja muutoksista ennusteeseen säännöllisesti Espoon kaupungille.

Länsimetron toisen vaiheen toteutus etenee hankkeen rahoituspäätöksen mukaisessa budjetissa

Alkuvuoteen 2020 mennessä kustannuksia on kertynyt  691 miljoonaa euroa. Toteutuksen aikana suunnittelun tehtäviä on siirretty rakennusurakoista tilaajan toteutettavaksi. Tästä syystä suunnittelun kustannustoteuma on ylittänyt hankesuunnitelman kustannusarvion.

Edellä mainitun lisäksi suunnittelun, kuten kaikkien hankkeen toteutusosien, toteutuviin kustannuksiin sisältyy rakennusalan kustannusnousu kustannusarvion laatimisen jälkeen. Hankesuunnitelman kustannusarviossa tähän on varauduttu inflaatiokorjausvarauksella, jota ei ole jyvitetty hankeosille.

Hankkeen hankesuunnitelman kustannusarvion hankeosat on esitetty marraskuun 2017 mukaisessa arvossa. Asemien kustannusarvio sisältää metro- ja huoltotunnelien louhinnan, asemien rakennusurakat sekä talotekniikka- ja ratatekniset työt.

Kustannusarvio ja toteuma kevät 2020

Kustannusarvio Toteuma
Finnoo 159 M 104  M
Kaitaa 131 M 82  M
Soukka 146 M 84 M
Espoonlahti 149 M 73 M
Sammalvuori 103 M 98 M
Kivenlahti 167 M 91 M
Liityntäpysäköinti 75 M
Suunnittelu 81 M 88 M
Rakennuttaminen 88 M 60 M
Hankevaraus 60 M
Hankesuunnitelma 1 159 M 680 M
Inflaatiokorjaus 74 M
Rahoitus 59 M 11 M
Kokonaiskustannukset 1 292 M 691 M
Valtionavustus – 260 M – 156 M
Hankkeen rahoitustarve 1 032 M 535 M