Selvitykset ja raportit

Hankesuunnitelma Matinkylä-Kivenlahti

Matinkylä-Kivenlahti-osuuden hankesuunnitelma valmistui toukokuussa 2012. Tällä hankesuunnitelmalla on varmistettu hankkeen toteutusedellytykset sekä rakentamisen kustannustaso.

Länsimetron jatke, hankesuunnitelma Matinkylä-Kivenlahti

Alustava yleissuunnitelma, Matinkylä-Kivenlahti

Suunnitelmassa (v. 2011) esitetään rakennuskustannukset eri vaihtoehdoille. Suunnittelun lopputuloksena on Matinkylä-Kivenlahti-osuuden alustava yleissuunnitelma, joka antaa hyvät lähtökohdat seuraaville suunnitteluvaiheille ja maanalaisen asemakaavoituksen käynnistymiselle.

Matinkylä-Kivenlahti metro, alustava yleissuunnitelma, suunnitelmaraportti

Hankesuunnitelma Ruoholahti-Matinkylä

Ensimmäisen osuuden hankesuunnitelma valmistui joulukuussa 2007. Sen perusteella laaditut laskelmat ja selvitykset muodostivat pohjan hankepäätöksen tekemiselle. Hankesuunnitelma toimii lähtökohtana myös Länsimetron rakennussuunnittelulle.

Länsimetron hankesuunnitelma, suunnitelmaraportti (2008)

Metron matkustajakuormitusennuste

Länsimetron mitoitusperusteena on käytetty pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kysyntäennustetta. Ennusteen on laatinut Strafica vuonna 2007. Kysyntäennustetta on päivitetty keväällä 2012 ja viimeksi elokuussa 2012 vastaamaan maankäytön kehittymistä.

Metron matkustajakuormitusennusteet (15.8.2012)
Metron matkustajakuormitusennuste (30.3.2012) pdf
Länsimetron matkustajamäärä- ja liikennöintiskenaariot (16.11.2007)

Liityntälinjastosuunnitelma

Kun Länsimetron liikenne Ruoholahdesta Matinkylään käynnistyy, suorat bussilinjat Etelä-Espoosta Länsiväylää pitkin Helsingin keskustaan korvataan liityntäliikenteellä. Bussit ajavat Espoon eri metroasemille, joilta metrojunat jatkavat Helsinkiin. Yöajan liikenne hoidetaan edelleen suorilla bussiyhteyksillä. HSL vastaa liityntälinjastosuunnittelusta. Viimeisimmät tiedot löydät HSL:n sivuilta.

YVA-raportti

Lisätietoja metron vaikutuksista liikkumiseen löytyy metron Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf)