Vastuullisuus

Länsimetro-projektissa rakennettiin vastuullisesti modernia joukkoliikenneinfraa. Tilannejohtamisen malli piti rakentamisen aikataulussa ja budjetissa. Tilannehuone tuotti reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista. Turvallisuuteen kiinnitettiin eritystä huomiota jo rakentamisen aikana. Työmaaturvallisuuden tavoite oli asetettu huomattavasti tiukemmaksi Länsimetron työmailla kuin rakennusalalla yleensä Suomessa. Itse metrojärjestelmä on yksi maailman turvallisimmista. Mittavassa rakennushankkeessa yhteistyö ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä korostui. Länsimetro-projekti mittasi yhteistyön sujuvuutta työmailla. Rakentamisen aikana ja metroliikenteen alkamisen jälkeenkin metron vaikutuksia ympäristöönsä tarkkaillaan.

Kuvassa on ratatunneli.
Länsimetro-projektissa rakennettiin vastuullisesti modernia joukkoliikenneinfraa.