Elinkaari

Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Ruoholahdesta itään kulkevan rataosuuden ja asemien omistamisesta ja kehittämisestä vastaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (entinen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos). Länsimetro Oy:n tehtävänä on metrojärjestelmän ja infran omistajana varmistaa, että länsimetron metrojärjestelmä asemineen on turvallinen matkustamisympäristö koko elinkaarensa ajan.  Vastuullisen omistamisen elementtejä Länsimetrossa ovat läpinäkyvyys, turvallisuus, ympäristön huomioiminen, ylpeys omasta työstä ja elinkaaritalouden mukainen toiminta.

Länsimetro on mukana Espoon kaupungin VLR-raportissa. VLR eli Voluntary Local Review on kaupunkitasoinen vapaaehtoinen kestävän kehityksen raportti, jossa arvioidaan, miten kaupunki edistää YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteita. Raportti sisältää kaupungin näkemyksen siitä, miten ja mitkä kestävän kehityksen tavoitteet ja osa-alueet on huomioitu sekä miten kaupunki voi tulevaisuudessa parantaa asukkaiden elinympäristön ja elinkeinoelämän kestävää kehitystä.

 

 

Kuva Aalto-yliopiston asemalta.