Sökö station

Sökö station kommer att placeras under Övergårdsvägen, i omedelbar närhet av Sökö köpcentrum.

  • Sökö metrostation tar intryck av det omkringliggande modernistiska byggnadsbeståndet från 1960-talet.
  • Varje hörn av stationens ingångspaviljonger är knivskarp. Stationen speglar modernism, punktlighet och skärpa.
  • Ingången vid Sökö torg kommer att vara i två våningar. Fyra parallella hissar säkerställer att resenärerna kan ta sig smidigt direkt till plattformsnivån.  Den andra ingången ligger på Övergårdsvägen.
  • Resenärer dagligen: 10 000 (Straficas prognos för 2015 till 2025)
  • För planeringen av stationen svarar ALA Architects

Aktuell information om verksamheten på arbetsplatsen i Sökö finns under Arbetsplatser.

ALA Architects

Havainnekuva tulevan Soukan metroaseman metrolaiturilta. Laiturin katosa on tilataideteoksen valoja.

ALA Architects

Soukan metroaseman Soukantorin sisäänkäynnistä havainnekuva.