Schaktbyggnader

Schaktbyggnaderna kommer att inrymma nödutgågar. I metrotunnlarna finns det med cirka 600 meters mellanrum schaktför utgång, rökextraktion tryckutjämning och luftcirkulation. Schakten når upp till markytan. I mitten av schaktet finns enbrandsegmenterad utrymningstrappa för undantagssituationer. Dedelar av schakten som ligger ovanför marknivån placeras i allmännagatu- och parkområden.

Schaktbyggnaderna är tekniska byggnader som motsvarar ett litetegnahemshus till storlek.

Byggnadernas takåshöjd är ca 3 m och yta ca 100 m2.Schaktens omgivningar kommer att anläggas enligt planen för detta. På bansträckan Gräsviken-Mattby är ytmaterialet för schaktensträckmetallnät.

 

Schaktbyggnad