Metrodepån

Metrodepån kommer att placeras i Mossberget mellan Nöykisgatans och Västerledens ramper. Inkörningen från metrospåret till depån sker från den bansträcka som ligger mellan Esbovikens och Stensviks stationer.

Körtunnelns mynning, personalingången och byggnader för de tekniska schakten kommer att byggas ovan jord. För Mossbergets depå byggs två underjordiska hallar: en nattuppställningsplats och ett serviceutrymme för tågen. Servicehallen längd är cirka 200 meter och bredden dimensioneras enligt tre tåg. Med arbetsutrymmena medräknade kommer bredden att vara cirka 25 meter. Dessutom kommer tekniska utrymmen att förläggas till den norra änden av servicehallen. Längden på förvaringsutrymmet för tågen är cirka 400 meter och dess bredd är cirka 26 meter.

Mossbergets depå i projektplanen (pdf)

Aktuell information om verksamheten på depåarbetsplatsen finns under Arbetsplatser.