Illustrationer

Från planering till verklighet

Hur skulle västmetrons stationer på avsnittet Gräsviken-Mattby bli enligt planen och hur blev de i verkligheten? Med hjälp av våra illustrationer kan du jämföra de planerade och de uppförda stationerna och konstatera att planerna höll – de färdiga metrostationerna överensstämmer i hög grad med illustrationerna.

I karusellen på sidans nedre kant kan du bekanta dig med illustrationer på västmetrostationerna på avsnittet mellan Mattby och Stensvik.

Till vänster ser du den färdiga stationen i Mattby, till höger visas illustrationen.
Arkitektbyrån HKP Oy har svarat för planeringen av Mattby station.

 

Till vänster ser du den färdiga stationen i Ängskulla, till höger visas illustrationen.
Arkitektbyrån HKP Oy har svarat för planeringen av Ängskulla station.

 

Till vänster ser du den färdiga stationen Idrottsparken, till höger visas illustrationen.
Arkitektbyrån HKP Oy har svarat för planeringen av Idrottsparkens station.

 

Till vänster ser du den färdiga stationen i Hagalund, till höger visas illustrationen.
APRT Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Ab har svarat för planeringen av Hagalunds station.

 

Till vänster ser du den färdiga Aalto-universitetets station, till höger visas illustrationen.
Arkitektbyråerna ALA Oy + Esa Piironen Oy ansvarar för planeringen av Aalto-universitetets station.

 

Till vänster ser du den färdiga stationen i Kägeludden, till höger visas illustrationen.
Arkitektbyråerna ALA Oy + Esa Piironen Oy ansvarar för planeringen av Kägeluddens station.

 

Till vänster ser du den färdiga stationen i Björkholmen, till höger visas illustrationen.
Arkitektbyrån Helin & Co Ab ansvarar för planeringen av Björkholmens station.

 

Till vänster ser du den färdiga stationen på Drumsö, till höger visas illustrationen.
Arkitektbyrån Helin & Co Ab ansvarar för planeringen av Drumsö station.

 

I karusellen på sidans nedre kant kan du bekanta dig med illustrationer på västmetrostationerna på avsnittet mellan Mattby och Stensvik.

Preliminär illustration på Finno station

Alustava havainnekuva Finnoon metroaseman asemalaiturista.

Preliminär illustration på Kaitans station

Havainnekuva Kaitaan metroaseman asemalaiturilta.

Preliminär illustration på Sökö station

Havainnekuva Soukan metroaseman asemalaiturilta.

Preliminär illustration på Stensviks station

Kivenlahden metroaseman laiturialueen havainnekuva