Första fasens stationer

Varje metrostation av den första fasen har sin egen identitet som hjälper resenärerna att skilja stationerna från varandra. Plattformarna och skyltarna på alla stationer är lika till utformningen, och man förflyttar sig på samma sätt på alla stationer med stammetron.

Drumsö

Temat på Drumsö station är vatten, men i ett stelnat tillstånd, som snö och is. Stationerna på Drumsö och i Björkholmen har liknande teman.

 • Drumsö stations huvudingång finns i anslutning till köpcentrumet Lauttis i korsningen av Kommerserådsvägen 16 och Karlavagnsvägen 9. Den andra ingången ligger öster om Braxviksparken på Gyldénsvägen på adressen Gyldénsvägen 2a.
 • 18 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
 • Arkitektbyrån Helin & Co Ab har svarat för planeringen av stationen.

Björkholmen

Huvudtemat för stationen är hav och vatten. Stationen betjänar två stadsdelar samtidigt: den planerade Björkholmen samt Drumsö. Björkholmens station ligger söder om Västerleden under havet mellan Drumsö och Björkholmen. Björkholmens station är veterligen världens enda undervattensstation.

 •  Stationens adress är Dykandsvägen 11.
 • Ingången mot Björkholmen tas i bruk senare.
 • 3 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
 • Från plattformsområdet till biljetthallen tar man sig längs Finlands längsta rulltrappor som med stommen medräknad har en längd på 76,1 meter.
 • Taket på huvudingången söker sin inspiration från ett uppochnedvänt fartyg i trä. Mellan gården och byggnaden finns strandsten och gräs i enlighet med temat, och det maritima temat syns också på plattformen; formen på plattformsväggen föreställer barderna på en val.
 • Arkitektbyrån Helin & Co Ab har svarat för planeringen av stationen.

Närmare information om Björkholmen finns på Helsingfors stads webbplats:

Helsingfors stad: Delgeneralplan för Björkholmen; beskrivning

Kägeludden

I arkitektplaneringen av Kägeluddens station framhävs Kägeluddens betydelse som en delare: området fungerar som en delare mellan arbete och boende, mellan hav och land och ligger intill gränsen mellan två städer.

 • Kägeluddens station ligger på den smala remsan mellan Björnholmsvägen och Kägeluddsvägen intill Fortums huvudkontor, på adressen Kägeluddsvägen 3.
 • Metrostationen har två olika ingångsbyggnader: huvudingången finns i södra änden av stationen och den norra ingången ligger nära Kägeluddsvägens kurva.
 • Cirka 20 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
 • I plattformsområdets tak finns ett konstverk bestående av ljusrör gjort av konstnärsparet Grönlund & Nisunen
 • På stationen framhävs det uttryck som kännetecknar kontorshuskoncentrationen i den omgivande miljön, dvs. kyla, strömlinjeform och metallyster.
 • Arkitektbyrån ALA Oy + Esa Piironen Oy har svarat för planeringen av stationen

Mer information om Esbo stads Ring I byggprojekt vid Kägeludden.

Aalto-universitetet

Undertaket av förpatinerad corten skapar stämning på stationen och vid ingångarna, och dess nyanser associerar till campusmiljön i rödtegel. Aalto-universitetets station ligger sydväst om universitetets Kandidatcentrum, mitt i det arkitektoniskt betydelsefulla campusområdet i Otnäs.

 • Huvudingången ligger väster om Otnäsvägen, mittemot Aalto-universitetets Kandidatcentrum. Man ser tidigare Tekniska högskolans huvudbyggnad när man tar rulltrappan från stationen mot huvudingången. Stationens adress är Otnäsvägen 12.
 • Den västra ingången ligger på adressen Datavägen 4.
 • Huvudbiljetthallen finns i östra delen av stationen, en våning under gatunivån.
 • Cirka 20 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
 • Undertaket i cortenstål följer resenären i alla publikutrymmen, från biljetthallar till rulltrappor och plattformsnivå.
 • Arkitektbyrån ALA Oy + Esa Piironen Oy har svarat för planeringen av stationen

För utvecklingen av tjänsterna i närheten av Aalto-universitetets stationsområde svarar Aalto-universitetets fastigheter Ab. Mer information på deras webbplats.

Hagalund

Hagalunds station präglas av vithet och känslan av ett öppet rum. De vita glasväggarna med bakgrundsbelysning fulländar stationens utseende som ett rum som vidgar sig öppet och högt mot biljetthallen. Hagalunds station blir den andra ändstationen för metron i väst samt en viktig knutpunkt för anslutningstrafiken. I samband med stationen finns det också en bussterminal som öppnas för resenärer i början av 2019. Fram till dess pågår ännu många andra byggprojekt i Hagalunds centrum. Vid Sampobrons ingång kommer senare den tredje etappen av Ainoa köpcentrum att byggas.

 • Hagalunds station finns under Havsvindsvägen och dess officiella adress är Havsvindsvägen 1. Man kommer till plattformshallen med rulltrappor och hissar via Sampobrons tillfälliga promenadstråk. Sampobron finns på adressen Västansvindsgränden 1–3.
 • Hagalunds station kommer att knytas samman med Hagalunds affärscentrum och övriga tjänsteutbud.
 • Cirka 26 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
 • En stadsterrass omger plattformsområdet och kommer att betjäna den fotgängarförbindelse som går mellan Tapiola Park och området söder om Havsvindsvägen.
 • I taket på plattformsområdet finns 108 armaturkupor, vilka fungerar som akustisk dämpare. Armaturerna har många funktioner: de absorberar ljuden från denna enda tvåvåningsstation och de ger belysning. Inuti dem finns teknik som sprinkler och högtalare. Kupans stödjande struktur, glasfiberkupa, utgörs av brandsäker harts, som ytbehandlats på bägge sidor med brandsäkert akustikskum. Runt kupans undre kant går en LED-remsa som belyser kupans inneryta. Sexton kupor innehåller en högtalare. Kupans geometri riktar och begränsar ljudets riktning och gör att utropen hörs bättre. Alla kupor har dessutom ett sprinklermunstycke.
 • På stationsplattformen hälsas resenärerna av Kim Simonssons skulptur “Emma lämnar ett spår”.
 • Hagalunds station har planerats av APRT Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Ab.

Annat byggande i Hagalundsområdet fortsätter ännu efter det att metrotrafiken kommit igång. Bussterminalen blir färdig uppskattningsvis i början av 2019. På adressen www.tapiolankeskus.fi finns information och tidsscheman för pågående och kommande projekt i Hagalunds centrum.

Idrottsparken

Stationens teman är energi, rörelse, ungdom, tillväxt och färggrannhet. Idrottsparkens station är inte inrymd i berget som västmetrons andra stationer.

 • Idrottsparkens station ligger i Ängsmalmen i den norra delen av Bågparken söder om idrottsparken på adressen Bågparksgatan 2.
 • Ingången till stationen ligger i stationens västra del vid Björkmankansvägen.
 • Biljetthallen finns genast under marknivån.
 • Plattformshallen ligger cirka 27 meter under gatunivån.
 • Cirka 13 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
 • Formen på stationsbyggnaden gör det möjligt för naturligt ljus att nå långt ner till rulltrapporna ända till plattformsnivån.
 • Arkitektbyrån HKP Oy har svarat för planeringen av stationen

Ängskulla

Ängskulla metrostation utgör en del av ett affärscentrum. Inne i stationen har man skapat en stark och igenkännbar identitet, där en somrig äng har varit utgångspunkt för planeringen.

 • Ängskulla station ligger i korsningen av Havsvindsvägen och Gäddviksgatan på adressen Ängsgatan 2.
 • Cirka 11 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
 • Plattformens båda sidoväggar består av ett verk av bildkonstnär Mari Rantanen och föreställer duntravens röda och gräsets gröna färg, dvs. namnet Ängskulla.
 • Arkitektbyrån HKP Oy har svarat för planeringen av stationen

I ärheten av Ängskulla station har det planerats rikligt med nybyggnation. Ytterligare information om Esbo stadsplanläggningsprojekt finns på stadens webbplats.

Mattby

Mattby station och bussterminalen utgör en del av det metrocentret i affärscentret Iso Omena.

 • Mattby är ändstation för västmetrons första fas och därför ett viktigt centrum för anslutningstrafiken.
 • Mattby station finns i anslutning till affärscentret på adressen Finnviksvägen 1.
 • Cirka 31 000 resenärer dagligen (Straficas prognos för 2015 till 2025)
 • Plattformsutrymmets tak har fått inspiration av lätta sommarmoln och rimfrost. Takytan består av varierande vitmålade aluminiumskivor.
 • Arkitektbyrån HKP Oy har svarat för planeringen av Mattby station