Information för medier

Byggandet fortsätter med andra fasen

Länsimetro Ab:s uppgift är att bygga metron från Gräsviken till Stensvik. Bolaget ägs av Esbo och Helsingfors stad. I november 2017 inleddes passagerartrafiken på den första fasen från Gräsviken till Mattby. Som bäst byggs på sträckan Mattby–Stensvik fem nya stationer, sju kilometer spårbana i två parallella tunnlar och en underjordisk depå i Mossberget.

Länsimetro Ab äger stationerna och spårbanan på sträckan Gräsviken–Mattby. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab svarar för metrotrafiken och för västmetrons andel av stationernas service och underhåll. HRT (Helsingforsregionens trafik) planerar och upphandlar kollektivtrafik, godkänner tariff- och biljettsystem för kollektivtrafik samt priser på biljetter, svarar för marknadsföringen av kollektivtrafiken och för passagerarinformationen samt ordnar försäljningen av biljetter och svarar för kontrollen av resebiljetter.

Välkommen att bekanta dig med projektet.

Kommunikationsdirektör Satu Linkola (mediekontakter och invånarinformation), tfn 046 877 3392 satu.linkola(at)lansimetro.fi