Framträdande och fotografering i metron

Länsimetro Oy äger, upprätthåller och utvecklar sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken (Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby). Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab ansvarar för ägandet och utvecklingen av banavsnittet och stationerna från Gräsviken österut.

Fotografering i metrotåg och på metrostationer

Fotografering/inspelning i metrotågen och på metrostationerna kräver inget separat tillstånd, men vi på Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab vill gärna ge säkerhetsanvisningar och informera vår personal om fotograferingen/inspelningen.

Fotografer/fotograferings- eller filmgrupper ombeds arbeta så att resenärerna störs så lite som möjligt. Därför är det bra om teamet är så litet som möjligt. Dessutom rekommenderar Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab att fotograferingar och filminspelningar inte görs under rusningstid (vardagar kl. 7–9 och 15–17). Alla som ingår i gruppen ska ha en giltig resebiljett om arbetet sker ombord på ett forum eller på ett stationsområde där biljett krävs. Mer information: www.hsl.fi.

Fotografering i metrotåg/på metrostationer
tiedustelu.hkl @ hel.fi. Ärendet kan behandlas snabbare om du fyller i formuläret för förhandsinformation.

Fotografering eller inspelning som kräver närvaro av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s personal eller annan användning av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s resurser är avgiftsbelagd. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab bedömer om fotograferingen/inspelningen kan genomföras.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab ger mer information om hyra av metrotåg.

Platser för gatumusicerande

Platser för gatumusicerande finns på stationerna Drumsö, Aalto-universitetet och Ängskulla. Väktarna på stationerna ger mer information. Beroende på station beviljas tillstånd för en eller två timmar åt gången.

Användning av nuförtiden Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s lokaler för evenemang

Länsimetro Oy:s kommunikationsavdelning bistår vid eventuell uthyrning av västmetrons stationer för evenemang.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab eller Länsimetro Oy kan också medverka som samarbetspartner vid arrangemang och överlåter därigenom lokalen för användning under evenemanget. I regel ger vi inte tillstånd att använda lokalerna för marknadsföring eller främjande av privata företag, kommersiella varor, eller ideella, religiösa eller politiska ståndpunkter. Lokalerna hyrs heller inte ut för dessa ändamål, med undantag för spårvagnar och metrotåg som kan abonneras till priser enligt en fastställd prislista, varvid marknadsföring är möjlig.

Förfrågningar om abonnemang per e-post: tilausajot.hkl @ hel.fi. Beroende på arrangemangens omfattning bör man i god tid höra sig för om möjligheten att utnyttja Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s lokaler för evenemang hos esiintymiset.hkl @ hel.fi.

Metrostationernas lokaler kan överlåtas för bruk som bidrar till att ge liv åt staden, främjar trivseln för resenärerna och som kanske redan får stöd av Esbo stad och inte är kommersiell verksamhet. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och Länsimetro Oy godkänner emellertid inte automatiskt att sådana evenemang ordnas. Vi fäster också uppmärksamhet vid att olika arrangörer behandlas jämlikt. I regel får projekt som godkänts använda lokalerna utan avgift.

Kuva Niittykummun asemalta.