Tillgänglighet

Metron är till för alla

Det ska vara lätt att använda metron. God planering garanterar att även tillfälliga resenärer och turister ska kunna orientera sig i metron utan problem. Likaså ska rörelsehindrade och synskadade kunna använda metron på ett tryggt sätt.

Utrymmena planeras så att de är tillgängliga, och funktionerna i dessa ska vara lättanvända och logiska. I anslutning till huvudentréerna placeras fria passager försedda med reliefmarkeringar som leder och varnar synskadade. Synskadade leds även med hjälp av ljudsignaler.

God belysning förbättrar användbarheten och ökar säkerheten. Kontinuerlig och åskådlig vägledning underlättar resandet.

Studeranden vid tekniska högskolan vid Aalto-universitetet och institutionen för teknik och byggnation inom social- och hälsovården Sotera har undersökt metrons tillgänglighet:

Metrostationen som användarupplevelse – Sirpa Laitinen (på finska)
Egenskaper och planering av terminalens resenärflöden – Erica Roselius  (på finska)