Styrelse

Länsimetro Oy:s styrelses uppdrag är att ansvara förgenomförandet av Västmetrons projektplan. Helsingfors och Esbostadsfullmäktige godkände projektplanen 2008.

Styrelseordförande
Olli Isotalo, stadsmiljödirektör, Esbo stad

Styrelsens vice ordförande
Kari Pudas, områdesbyggnadschef , Helsinki stad

Styrelsemedlemmar
Jyrki Kasvi, ledamot i Esbo stadsfullmäktige (Gröna)
Kimmo Oila, ledamot i Esbo stadsfullmäktige (Saml)
Ari Konttas, Centralförvaltningen, Esbo stad
Hannele Kerola, Esbo (SDP)

Styrelsens sekreterare
Timo Kuismin, Esbo stad