Styrelse

Länsimetro Oy:s styrelse har i uppdrag att säkerställa att bolagets uppgifter utförs. Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken.

Styrelsemedlemmar:
Olli Isotalo, Esbo stads stadsmiljödirektör, styrelseordförande
Kari Pudas, teknisk direktör, Helsingfors stad, vice styrelseordförande
Hannu Järvinen, fullmäktigeledamot, Esbo (Sannf)
Hannele Kerola, fullmäktigeledamot, Esbo (SDP)
Kimmo Oila, fullmäktigesuppleant, Esbo, (Saml)
Ari Konttas, finansieringsdirektör, Esbo stad

Styrelsens sekreterare:
Timo Kuismin, juridisk direktör, koncernförvaltningen, Esbo stad