Livscykel

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Helsingfors stad (Helsingfors stads trafikaffärsverk, HST) ansvarar för ägandet och utvecklingen av banavsnittet och stationerna från Gräsviken österut. Som ägare av metrosystemet och infrastrukturen har Länsimetro Oy till uppgift att se till att metrosystemet och stationer utgör en säker miljö under hela sin livscykel.  På Länsimetro Oy är transparens, säkerhet, miljöhänsyn, yrkesstolthet och och livscykelekonomisk verksamhet de viktigaste elementen inom ansvarsfullt ägande.