Livscykel

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab ansvarar för ägandet och utvecklingen av banavsnittet och stationerna från Gräsviken österut. Som ägare av metrosystemet och infrastrukturen har Länsimetro Oy till uppgift att se till att metrosystemet och stationer utgör en säker miljö under hela sin livscykel.  På Länsimetro Oy är transparens, säkerhet, miljöhänsyn, yrkesstolthet och och livscykelekonomisk verksamhet de viktigaste elementen inom ansvarsfullt ägande.

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab ansvarar för ägandet och utvecklingen av banavsnittet och stationerna från Gräsviken österut. Som ägare av metrosystemet och infrastrukturen har Länsimetro Oy till uppgift att se till att metrosystemet och stationerna utgör en säker miljö för passagerarna under hela sin livscykel. På Länsimetro Oy är transparens, säkerhet, miljöhänsyn, yrkesstolthet och livscykelekonomi de viktigaste elementen inom ansvarsfullt ägande.

Västmetron ingår i Esbo stads VLR-rapport. VLR, dvs. Voluntary Local Review, är en frivillig hållbarhetsrapportering på stadsnivå där man bedömer hur staden bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Rapporten består av stadens beskrivning av vilka hållbarhetsmål och delområden man beaktat samt hur staden i framtiden kan bidra till ökad hållbarhet i boendemiljön och näringslivet.