Investering

Metron byggs västerut i två faser – Länsimetro Oy äger baninfrastrukturen och stationerna

Västmetron byggs i två faser. För närvarande pågår bygget av en 7 km lång banlinje och 5 nya stationer på sträckan Mattby–Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget för trafikoperatörens behov. Den första fasen mellan Gräsviken och Mattby slutfördes 2017.

Metron är en enorm investering som stimulerar området och bidrar till uppkomsten av nya bostäder och arbetsplatser på ett ekologiskt sätt. Metron är en hållbar form av kollektivtrafik och även stationerna planeras med hållbarhet och attraktivitet i åtanke. Metron gör det omgivande området mer attraktivt för såväl företag och andra verksamheter som för boende. Lähi-Tapiola har exempelvis investerat en halv miljard euro i byggprojekt nära stationen i Hagalund.

Länsimetro Oy äger västmetrons första fas och står för infrastrukturens och fastigheternas underhålls- och lånekostnader med vederlag från ägarna, det vill säga Esbo och Helsingfors städer. Avsnittet överläts till operatören HST i oktober 2017. För sin roll som operatör får HST en ersättning av HRT. Länsimetro Oy:s löpande verksamhet finansieras med vederlag från ägarna och byggverksamheten med lån som ägarna gått i borgen för. Under 2018 samlade Länsimetro in 2,8 miljoner euro i vederlag för förvaltning och 18,8 miljoner euro för underhåll. Bolagets löpande verksamhet finansieras med ett förvaltningsvederlag från ägarna. Bolagets ekonomiska stabilitet är beroende av en tillförlitlig planering av den verksamhet som finansieras med vederlag samt god framförhållning i fråga om byggprojektens finansieringsbehov. Klicka på länkarna för mer information om Länsimetro Oy:s koncernstruktur (på finska) och beslutsfattande.

Länsimetro Oy:s bokslut 2018 på Esbo stads webbplats (på finska)

Kostnadskalkyl för byggprojektet Mattby–Stensvik

Kostnadskalkyl för byggprojektet Gräsviken–Mattby

BUDGET 2019

kEUR2018A2019B202020212022
Vederlag – underhåll18 76416 72324 59524 93525 275
Vederlag – förvaltning2 8062 5532 9202 9653 010
Vederlag – finansiering32 51339 69746 50052 30056 700
Vederlag totalt54 08358 97374 01580 20084 985
Verksamhetens intäkter8751 2451 2651 2851 305
Underhållskostnader– 16 939– 21 320– 21 600– 21 900– 22 200
Förvaltningskostnader– 2 140– 2 875– 2 920– 2 965– 3 010
Avskrivningar– 31 072– 31 776– 31 820– 31 870– 31 920
Finansiella kostnader– 15 317– 16 350– 16 600– 16 700– 16 700
Fondering– 2 340– 4 320– 4 380
Uppskjuten skatt+ 2 875+ 2 421– 746– 1 616
Räkenskapsperiodens vinst/förlust– 7636– 968202 9846464