Investering

Metron byggs västerut i två faser – Länsimetro Oy äger baninfrastrukturen och stationerna

Västmetron byggs i två faser. För närvarande pågår bygget av en 7 km lång banlinje och 5 nya stationer på sträckan Mattby–Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget för trafikoperatörens behov. Den första fasen mellan Gräsviken och Mattby slutfördes 2017.

Metron är en enorm investering som stimulerar området och bidrar till uppkomsten av nya bostäder och arbetsplatser på ett ekologiskt sätt. Metron är en hållbar form av kollektivtrafik och även stationerna planeras med hållbarhet och attraktivitet i åtanke. Metron gör det omgivande området mer attraktivt för såväl företag och andra verksamheter som för boende. Lähi-Tapiola har exempelvis investerat en halv miljard euro i byggprojekt nära stationen i Hagalund.

Länsimetro Oy äger västmetrons första fas och står för infrastrukturens och fastigheternas underhålls- och lånekostnader med vederlag från ägarna, det vill säga Esbo och Helsingfors städer. Avsnittet överläts till operatören HST i oktober 2017. För sin roll som operatör får HST en ersättning av HRT. Länsimetro Oy:s löpande verksamhet finansieras med vederlag från ägarna och byggverksamheten med lån som ägarna gått i borgen för. Under 2018 samlade Länsimetro in 2,8 miljoner euro i vederlag för förvaltning och 18,8 miljoner euro för underhåll. Bolagets löpande verksamhet finansieras med ett förvaltningsvederlag från ägarna. Bolagets ekonomiska stabilitet är beroende av en tillförlitlig planering av den verksamhet som finansieras med vederlag samt god framförhållning i fråga om byggprojektens finansieringsbehov. Klicka på länkarna för mer information om Länsimetro Oy:s koncernstruktur (på finska) och beslutsfattande.

Länsimetro Oy:s bokslut 2018 på Esbo stads webbplats (på finska)

Kostnadskalkyl för byggprojektet Mattby–Stensvik

Kostnadskalkyl för byggprojektet Gräsviken–Mattby

BUDGET 2019

kEUR 2018A 2019B 2020 2021 2022
Vederlag – underhåll 18 764 16 723 24 595 24 935 25 275
Vederlag – förvaltning 2 806 2 553 2 920 2 965 3 010
Vederlag – finansiering 32 513 39 697 46 500 52 300 56 700
Vederlag totalt 54 083 58 973 74 015 80 200 84 985
Verksamhetens intäkter 875 1 245 1 265 1 285 1 305
Underhållskostnader – 16 939 – 21 320 – 21 600 – 21 900 – 22 200
Förvaltningskostnader – 2 140 – 2 875 – 2 920 – 2 965 – 3 010
Avskrivningar – 31 072 – 31 776 – 31 820 – 31 870 – 31 920
Finansiella kostnader – 15 317 – 16 350 – 16 600 – 16 700 – 16 700
Fondering – 2 340 – 4 320 – 4 380
Uppskjuten skatt + 2 875 + 2 421 – 746 – 1 616
Räkenskapsperiodens vinst/förlust – 7636 – 9682 0 2 984 6464