Stensvik

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy utför schaktningsentreprenaden som omfattar Stensviks station och bantunnlar. Den här schaktningsentreprenaden inleddes i november 2015 och slutförs i juli 2018.

Ännu kvarstår arbetet med att jämna ut bottnen i stationshallen.

Schaktningen, förstärkningen liksom arbetena med sprutbetong är klara i bantunnlarna, spårväxlingshallarna och servicetunneln, medan arbetet med att jämna ut bottnen ännu pågår.

Arbetena på stationens östra och västra ingångar har slutförts.

Schaktningen och förstärkningen av Köklaxledens schakt är klar.

Byggentreprenaden för Stensvik station och bantunnlar inleds under år 2018.

Kontaktuppgifter till byggarbetsplatsen:
Byggarbetsplatsens journummer 050 342 2461
Arbetschef Meeri Kaartinen, meeri.kaartinen(at)kalliorakennus.com
Arbetsplatsens adress: Stensviksvägen 17, Esbo (se bilden nedan)

Vad är schakt och hur bryts de? Ytterligare information om schaktbyggen.

Arbetstider som Miljöcentralen fastställt