Sökö

Skanska Infra Oy har utfört schaktningsentreprenaden för Sökö station och banlinje.

Alla andra schaktningsarbeten är klara utom ingången till Övergårdsvägen. Schaktningen inleds vid Övergårdsvägens ingång i början av juni. Schaktningsarbetena beräknas pågå fram till slutet av september, och schaktet står i sin helhet klart senast i slutet av oktober.

Byggentreprenaden för Sökö station och bantunnlar inleds under år 2018.

Kontaktuppgifter till byggarbetsplatsen:
Arbetsplatsens adress: Sököleden 7

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy (Schaktningen av Övergårdsvägens ingång): arbetschef Meeri Kaartinen, 050-3411970

Ytterligare information om arbetsplatsen: Västmetrons responsnummer (mån–fre kl. 9–15): 050 377 3700

Vad är schakt och hur bryts de? Ytterligare information om schaktbyggen.

Arbetstider som Miljöcentralen fastställt

Bullerbeslut om brytning och spontning i Sökö