Mossberget

Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy) utför brytnings- och byggentreprenaden vid Mossbergets metrodepå. Brytnings- och byggentreprenaden inleddes år 2016, och slutförs år 2020.

För Mossbergets depåfunktioner byggs två underjordiska hallar – i den ena en nattuppställningsplats för 20 tågenheter och i den andra ett serviceutrymme för tågen. Servicehallen längd är cirka 300 meter och bredden dimensioneras för tre tåg. Med arbetsutrymmena medräknade kommer bredden att bli cirka 25 meter. Dessutom kommer tekniska utrymmen att förläggas till servicehallens norra del. Längden på tågens förvaringsutrymme är cirka 400 meter och bredden är cirka 26 meter.

Byggande pågår

I depån har man övergått från brytning till byggande, och nu pågår jordbyggnads- och stamarbeten.

I servicehallen pågår jordbyggnads- och täckdikningsarbeten. I pumpverkets valv byggs en mellanvägg. Montering av skyddsrör för kablar pågår, likaså montering av bottenavlopp. I boggiserviceutrymmena utförs byggnadstekniska arbeten, och även vid det södra schaktet vid Mossbergets depå. Vid personalens ingångsschakt pågår i första våningsplanet gjutningsarbeten för väggen.

I förvaringshallen pågår valvarbeten i granskningsutrymmet, jordbyggnads- och rörarbeten samt borrningsarbeten för fastsättning i berget och betongarbeten för räddningsgångens vägg.

På anslutningsspåret pågår arbeten på utgångens valv samt arbeten på utgångens golv.

Arbeten ovan jord: Vecka 7 inleds montering av pelare och väggelement i Mossbergsportens schakt. Byggtekniska arbeten på ingångsschaktets del ovan jord för personalen inleds även med givararbeten.

Arbetstider som Miljöcentralen fastställt 

Fortsatt bullertillstånd för Mossbergets depå

Kontaktinformation till Mossbergets arbetsplats:

Byggplatsens journummer 050 343 7233
Arbetsplatschef Juha Selin, juha.selin(at)kalliorakennus.com
Projektchef Antti Matikainen, antti.matikainen(at)kalliorakennus.com
Arbetsplatsens adress: Nöykisgatan 4, 02320 Esbo (se bild)