Kaitans

SRV Infra Oy har genomfört schaktningsentreprenaden för Kaitans station och bantunnlar. Den här schaktningsentreprenaden inleddes i april 2016 och var i sin helhet klar i mars 2018.

Entreprenaden omfattade schaktning av bantunnlar, stationshallen, Ivisnäsbergets och Kaitans ingångar liksom de tekniska schakten i Rilax och vid Sälvägen.

Byggentreprenaden för Kaitans station och bantunnlar inleds under år 2018.

Kontaktuppgifter till byggarbetsplatsen:
Byggarbetsplatsens journummer SRV Infra Oy 040 183 0090
Arbetsplatsens adress: Kaitansvägen 6, Esbo
Arbetsplatschef Juha Pelkonen, SRV Infra Oy, tfn 040 5009209, juha.pelkonen(at)srv.fi

Arbetstider som Miljöcentralen fastställt