Finno

YIT Infra Oy (tidigare Lemminkäinen Infra Oy) utför schaktningsentreprenaden för Finno station och bantunnlarna.  Den här entreprenaden har inletts i mars 2016 och kommer att slutföras i juli 2018.

Byggnadstekniska arbeten pågår som bäst i stationshallen.

Byggentreprenaden för Finno station och bantunnlarna inleds under år 2018.

Information om hur områdets utvecklas finns på Esbo stads webbplats:
Finno – en ny maritim stadsdel

Kontaktinformation till Finno byggarbetsplats:
Byggarbetsplatsens journummer 050 421 3344
Arbetsplatsens adress: Finnobron 9, Esbo
Byggarbetsplatschef Markku Okkola, Lemminkäinen Infra Oy, tfn 0400 946 410, markku.okkonen(at)lemminkainen.com

Vad är schakt och hur bryts de? Ytterligare information om schaktbyggen. Schaktens och stationernas läge hittas i västmetrons följningstjänst.

Arbetstider som Miljöcentralen fastställt