Finno

Lemminkäinen Infra Oy utför brytningsentreprenaden omfattande Finno station med bantunnlar. Brytningsentreprenaden omfattande station och bantunnlar inleddes i mars 2016, och slutförs i juli 2018.

Vid Finnobrons ingång pågår brytning, likaså vid Havsvägens ingång.

De västra och östra teknikschakten vid stationen har färdigställts.

Vid det schakt som är avsett för räddningsverket pågår förstärkningsarbeten.

Vid Finnviksvägens schakt har kragkonstruktionens betongarbeten färdigställts och förstärkningsarbeten pågår.

På Esbo stads webbplats hittas information om områdets utveckling:
Finno – en ny maritim stadsdel

Kontaktinformation till Finno byggarbetsplats:
Byggarbetsplatsens journummer 050 421 3344
Arbetsplatsens adress: Finnobron 9, Esbo
Byggarbetsplatschef Markku Okkola, Lemminkäinen Infra Oy, tfn 0400 946 410, markku.okkonen(at)lemminkainen.com

Vad är schakt och hur bryts de? Ytterligare information om schaktbyggen. Schaktens och stationernas läge hittas i västmetrons följningstjänst.

Arbetstider som Miljöcentralen fastställt