Esboviken

Konsortiet som består av Destia Oy och Metrostav a.s. utför schaktningsentreprenaden för Esbovikens station och bantunnlar. Den här entreprenaden har inletts i maj 2016 och slutförs i oktober 2018.

Schaktningsarbetet med bantunnlarna österut och västerut har slutförts, likaså förbindelsen till depån. Bantunnlarnas slutliga förstärkning är även klar. Schaktnings- och förstärkningsarbetena för Esbovikstorgets ingång har slutförts.

Ännu kvarstår schaktning vid Knoptorgets ingång där schaktnings- och förstärkningsarbetena har inletts i slutet av april och kommer att pågå fram till oktober 2018.

Byggentreprenaden för Esbovikens station och bantunnlar inleds under år 2018.

Ett nytt flaggskepp byggs nära metron

I närheten av Esbovikens byggarbetsplats jobbar även andra aktörer utöver Västmetron – Citycon har beslutat att investera i köpcentret Lippulaivas utveckling. Planen är att riva det befintliga köpcentret och bygga ett nytt, cirka dubbelt så stort köpcenter.

Ytterligare information om byggandet av Lippulaiva

På Esbo stads webbplats hittas information om områdets utveckling

Kontaktuppgifter till byggarbetsplatsen:

Byggplatsens journummer 040 637 5377
Projektledare Rami Tuovinen, Destia Oy, rami.tuovinen(at)destia.fi
Byggarbetsplatsens adress: Utkiksgatan 4, Esbo (se bilden)

Vad är schakt och hur bryts de? Ytterligare information om schaktbyggen.

Arbetstider som Miljöcentralen fastställt

Esbovikens byggarbetsplatsområde och rutten för transport av sprängsten