Riskienhallinta ja laatu

Länsimetro-projektin riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit ja epävarmuustekijät Länsimetron elinkaaren kaikissa vaiheissa, arvioida riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutusta sekä tunnistaa ja toteuttaa toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.

Tavoitteena on suunnitelmallinen, järjestelmällinen ja aktiivinen, koko elinkaaren kattava ja kaikkia osapuolia sitouttava riskienhallintaprosessi, joka on selkeästi vastuutettu ja tarkoituksenmukaisesti mitattavissa ja ylläpidettävissä.

Länsimetro-projektin laadunhallinnan tavoitteena on varmistaa, että asemille, ratalinjalle ja varikolle asetetut korkeat toiminnalliset ja tekniset vaatimukset ja odotukset täytetään. Laadunhallinnan toimintatapoja ja prosesseja ovat katselmoinnit, auditoinnit, laadunhallinnan osaamisen kehittäminen, toimintatapojen arviointi, laatupoikkeamien juurisyiden tutkinta sekä projektiin osallistuvien urakoitsijoiden laadunhallintamenettelyiden arviointi alkaen heti hankintavaiheesta. Keskeinen osa projektin käyttöönottovaiheessa on testaaminen pistetestauksineen, toimintakokeineen ja skenaariotestauksineen sekä koekäyttö metroliikennettä operoivan HKL:n toimesta.

Laadunhallinnan tavoitteena on myös varmistaa projektin toiminnan kehittäminen ja parantaminen, ja poikkeamista sekä hyvistä käytännöistä oppiminen. Noudatamme projektilla jatkuvan parantamisen periaatetta.