Vastuullisuus

Länsimetro-projektissa rakennetaan vastuullisesti modernia joukkoliikenneinfraa. Tilannejohtamisen malli pitää rakentamisen aikataulussa ja budjetissa. Tilannehuone tuottaa reaaliaikaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista. Turvallisuuteen kiinnitetään eritystä huomiota jo rakentamisen aikana. Työmaaturvallisuuden tavoite on asetettu huomattavasti tiukemmaksi Länsimetron työmailla kuin rakennusalalla yleensä Suomessa. Itse metrojärjestelmä on yksi maailman turvallisimmista. Mittavassa rakennushankkeessa yhteistyö ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä korostuu. Länsimetro-projekti mittaa yhteistyön sujuvuutta työmailla. Rakentamisen aikana ja metroliikenteen alkamisen jälkeenkin metron vaikutuksia ympäristöönsä tarkkaillaan.

Kuvassa on ratatunneli.
Länsimetro-projektissa rakennetaan vastuullisesti modernia joukkoliikenneinfraa.