Turvallisin metrotyömaa -kilpailu

Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota jo rakentamisen aikana ja Länsimetro haastaakin urakoitsijat rakentamaan turvallisesti. Työmaaturvallisuuden ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi olemme julistaneet metrotyömaille Turvallisin metrotyömaa -kilpailun, jolla kannustetaan urakoitsijoita turvalliseen rakentamiseen. Turvallisin metrotyömaa -kilpailu ratkaistaan puolivuosittain tammi-kesäkuun ja heinä-joulukuun toiminnan perusteella.

Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki Länsimetro-hankkeen urakat, jotka ovat käynnissä koko kilpailuajan.

Tavoitteena on nolla tapaturmaa

Urakoitsijoiden toimintaa arvioidaan työmaavalvonnan ja työmaaturvallisuuden valvonnan yhteydessä. Kilpailukriteerit noudattavat Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuudelle asetettuja tavoitteita.

Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuuskilpailussa louhintaurakoita arvioidaan onnettomuustaajuuden sekä MVR- ja TR-mittausten perusteella. (MVR, maa- ja vesirakennustyömaiden turvallisuustason arviointi ja kehittäminen) Urakkakohtaiset MVR-mittaustulokset painavat kilpailukauden arvostelussa 80 prosenttia ja tapaturmataajuus 20 prosenttia.

Kilpailukauden painotus on MVR-mittauksissa. Urakoitsija tekee viikoittain MVR-mittauskierroksen, jossa havainnoidaan työmaan sen hetkinen tilanne ja turvallisuustaso. Viikkotarkastukset tuovat esille työmaan mahdolliset turvallisuuspuutteet, mutta samalla antaa tunnustusta kunnossa olevista asioista.

Puolivuosittaisen kilpailun voittajatyömaa saa haltuunsa Länsimetro-hankkeen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun kiertopalkinnon, kultaisen metrokiskon.

MVR-mittari on havainnointiin perustuva menetelmä maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuustason mittaamiseksi. MVR-mittarilla havainnoidaan kunnossa olevat ja parannusta vaativat turvallisuusasiat. Turvallisuusmittari kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja myönteisen palautteen avulla motivoi kehittämään työtapoja.